Nacionalni program „Živjeti zdravo“: Očuvati radnu sposobnost

U Domu Gradskog društva Hrvatskog crvenog križa na Sljemenu održan je drugi jednodnevni modul edukacije o promicanju zdravlja na radnom mjestu, a polazeći od Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“.

U realizaciji programa i ovog modula sudjelovali su predstavnici javnih ustanova za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu iz Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

Zdravlje i radno mjesto bitna je komponenta nacionalnog programa „Živjeti zdravo“ 2016- 2022. Zdravo radno okruženje preduvjet je socijalnog, mentalnog i fizičkog zdravlja, a zdrav radno aktivan čovjek je preduvjet društvenog napretka. Program promicanja i unapređenja zdravlja svih stanovnika Republike Hrvatske aktivno se počeo provoditi 2015. godine na poticaj Ministarstva zdravstva, a s ciljem poboljšanja kvalitete života i demografske situacije. Zavod za unapređivanje zaštite na radu u proteklom razdoblju, u suradnji sa županijskim Zavodima za javno zdravstvo i Nastavnim zavodom „Andrija Štampar“ iz Zagreba, angažirano je promicao programe prevenciju u radnim sredinama s ciljem očuvanja radne sposobnosti radnika tijekom cijelog radnog vijeka.

Zaposlenici Hrvatskog crvenog križa su kroz interaktivno sudjelovanje na ovoj radionici upoznati su sa značajem promicanja zdravlja na radu, procjeni rizika, prevenciji stresa, pravilnoj prehrani, redovitoj tjelesnoj aktivnosti, prevenciji ovisnosti kao i važnosti poznavanja postupaka i vještina pružanja prve pomoći. Izlaganjem je u radu radionice sudjelovao mr. sig. Neven Obradović, viši stručni savjetnik u Službi za zaštitu na radu, ovlaštenja, nadzor i analize Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.

Promicanje zdravlja na radnom mjestu donosi niz koristi za poslodavca i radnike, poput manjeg broja ozljeda i bolesti, bolji „imidž“ poslodavca, veću motivaciju, zadovoljstvo i učinkovitost na radu te povećanu svijest svakog pojedinca o nužnoj kontroli, očuvanju i unapređenju vlastitog zdravlja.