Sjednice Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu

1. sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, održana 26. ožujka 2019.

Na konstituirajućoj sjednici Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu koja je održana 26. ožujka 2019. godine u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava doneseni su sljedeći zaključci:

  1. Jednoglasno je izabran Dražen Opalić za predsjednika Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, jednoglasno su izabrana dva zamjenika predsjednika iz redova reprezentativnih udruga radnika više razine i reprezentativnih udruga poslodavaca više razine: Cvetan Kovač i Boris Antunović, te tajnica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu Žanna Šostak.
  2. Nacionalno vijeće za zaštitu na radu donijelo je Poslovnik o radu Nacionalnog vijeća.
  3. Članovi Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu predložili su sljedeće članove Povjerenstva za dodjelu nagrade i priznanja za promicanje zaštite na radu: Nenada Seiferta,  Borisa Antunovića,  Jeru Gašperova, Cvetana Kovača i Ljubomira Pintarića.
  4. Članovi Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu primili su na znanje prijedlog programa stručnog skupa „EU-OSHA kampanja – Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim kemikalijama“ koji će se održati 26. travnja 2019. g. u Branimir Centru u Zagrebu.