Sjednice Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu

17. sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, održana 08. lipnja 2018.

Na sedamnaestoj sjednici Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu koja je održana 08. lipnja 2018. godine u Zavodu za unapređivanje zaštite na radu doneseni su sljedeći zaključci:

  1. Jednoglasno je usvojen zapisnik s 16. sjednice NV ZNR.
  2. Izvješće o radu NV ZNR za 2017. godinu jednoglasno je usvojeno.
  3. Plan rada NV ZNR za 2018. godinu jednoglasno je usvojen.
  4. Članovi NV ZNR primili su na znanje Izvješće o radu Inspektorata rada za 2017. godinu te podržavaju prijedloge Inspektorata rada koji bi mogli doprinijeti poboljšanju djelovanja Inspektorata rada.
  5. Članovi NV ZNR primili su na znanje informaciju o realiziranom programu obilježavanja Nacionalnog dana zaštite na radu od strane Zavoda za unapređivanje zaštite na radu te su dali punu podršku Zavodu u aktivnostima kojima se promiče svijest o važnosti zaštite na radu.
  6. Članovi NV ZNR očekuju da će se određeni pomaci učiniti putem izmjena i dopuna Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, a primjedbe ovog tijela dostavljene su putem Zavoda za unapređivanje zaštite na radu.
  7. Zavod za unapređivanje zaštite na radu za sljedeću sjednicu pripremiti će prijedlog izmjena i dopuna propisa u području zaštite na radu.
  8. Zavod za unapređivanje zaštite na radu uputiti će u ime NV ZNR dopis Samostalnoj službi za socijalno partnerstvo u sastavu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, s ciljem informiranja o isteklu mandata i provođenja postupka predlaganja i imenovanja predstavnika socijalnih partnera u Nacionalno vijeće za zaštitu na radu.
  9. Pod točkom razno nije bilo tema za raspravu.