Javna nabava

U skladu s člankom 6. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br.  120/16.), Zavod za unapređivanje zaštite na radu kao javni naručitelj, obveznik je primjene Zakona, te za sklapanje ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma provodi postupke javne nabave.

Nabava robe i usluga čija je procijenjena vrijednost (bez PDV-a) jednaka ili veća od 200.000,00 kuna, te nabava radova čija je procijenjena vrijednost (bez PDV-a) jednaka ili veća od 500.000,00 kuna provodi se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi i podzakonskim propisima o javnoj nabavi.

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE ZAŠTITE NA RADU NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

U skladu s člankom 80. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16. – u daljnjem tekstu: ZJN) koji propisuje obvezu objave popisa gospodarskih subjekata s kojima Zavod za unapređivanje zaštite na radu, kao naručitelj iz članka 6. ZJN-a, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi: – trenutno nema godpodarskih subjekata s kojima Zavod ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Plan nabave

U skladu s člankom 28. stavkom 3. Zakona o javnoj nabavi Zavod donosi plan nabave za proračunsku ili poslovnu godinu.

Statističko izvješće o javnoj nabavi

U skladu s člankom 441. stavkom 2. Zakona o javnoj nabavi Zavod je u obvezi izraditi statističko izvješće o javnoj nabavi za prethodnu godinu.