Natječaji

  • ODLUKA O NEIZBORU KANDIDATA

    KLASA: 112-03/17-01/01 URBROJ: 425-01/1-17-14 Zagreb, 19. listopada 2017. Na temelju članka 26. stavka 1. točke 5. Statuta Zavoda za unapređivanje zaštite na radu („Narodne novine“, broj 22/2015 i 73/2015), ravnatelj … Više

  • Odluke o odabiru kandidata za radna mjesta

    Temeljem članka 26.st.1.toč.5. Statuta Zavoda za unapređivanje zaštite na radu ravnatelj Vitomir Begović donio je sljedeće odluke o odabiru kandidata za radna mjesta: Služba za zaštitu na radu, ovlaštenja, nadzor … Više