Uvodna riječ

Vitomir Begović

Život, zdravlje i očuvanje radne sposobnosti vrednote su od posebnog društvenog interesa u Republici Hrvatskoj, a zaštita na radu kao organizirano sustavno djelovanje od javnog je interesa.

Zakonom o zaštiti na radu uređeno je osnivanje i nadležnost Zavoda za unapređivanje zaštite na radu kao središnje javne ustanove u vlasništvu Republike Hrvatske nadležne za područje zaštite na radu.

Temeljna zadaća Zavoda je sustavno praćenje stanja zaštite na radu i njeno unapređivanje kroz stručnu podršku, analitički, istraživački, informativni, edukativni, savjetodavni i preventivni rad, te davanje ovlaštenja osobama za zaštitu na radu i nadzor čime se utječe na stvaranje sigurne, zdrave i stimulativne radne okoline.

Izuzetno je važno osigurati razvoj kulture prevencije i unapređivanja zaštite na radu radi sigurnih i zdravih mjesta rada koja pridonose dobrobiti radnika i poslodavaca, rastu produktivnosti, konkurentnosti i gospodarskom razvoju. Navedeno je moguće ostvariti primjenom standarda izvrsnosti u zaštiti na radu, profesionalnošću i jačanjem kvalitete rada stručnih osoba, podizanjem svijesti, sustavnim praćenjem  i analizom podataka, razmjenom dobre prakse, informiranjem i stalnim unapređivanjem znanja u području zaštite na radu, kao i razvojem socijalnog dijaloga i partnerstva.

Pravo na zaštitu na radu je osnovno ljudsko pravo, i zato će Zavod svojim aktivnostima pozitivno djelovati na stvaranje stimulativne, sigurne i zdrave radne okoline, u kojoj će radnici bit zadovoljni i produktivni, poslodavci uspješni, konkurentni i odgovorni, i u kojem ozračju će se ostvarivati gospodarski rast i razvoj naše zemlje na dobrobit svih njenih građana.

Zaštita na radu mora postati dio svake poslovne politike i društveno odgovornog poslovanja pri čemu se posebno vrednuje odnos prema zaštiti na radu, zaštiti okoliša, društvenoj zajednici, poslovnim partnerima i zaposlenicima.

Zaštita na radu dio je strateških dokumenata i ciljeva na nacionalnom nivou kako bi se dosljednom provedbom svih propisanih mjera zaštite na radu te sprječavanjem nezgoda i ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom smanjili gospodarski gubici  i drugi troškovi. Ta strateška i programska opredjeljenja potrebno je potvrditi aktivnim sudjelovanjem svih dionika i djelovanjem u praksi.

Zavod će svim dionicima biti aktivna potpora i partner koji pomaže da svi budemo bolji i uspješniji u zaštiti na radu i njenom stalnom unapređivanju. Otvoreni smo za sve vaše prijedloge kojima se potiče i pridonosi sustavnom i djelotvornom razvoju ovog područja.

Pozivamo Vas na suradnju kako bi pronalazili nove sinergije i uspješno ostvarili zajedničke interese.

Ravnatelj Zavoda za unapređivanje zaštite na radu
Vitomir Begović