OBAVIJEST – POLAGANJE STRUČNIH ISPITA

Epidemijsko i pandemijsko širenje bolesti COVID – 19 predstavlja bitno promijenjene okolnosti, koje se nisu mogle unaprijed predvidjeti niti spriječiti, a nedvojbeno imaju znatan utjecaj na prava i obveze poslodavaca i radnika kao ugovornih strana sklopljenog ugovora o radu i koje su predviđene za redovno stanje i uobičajene životne okolnosti.

Polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu te stručnog ispita za koordinatora zaštite na radu, zbog navedenih okolnosti se privremeno ne organizira.

Organizacija polaganja ispita će se, u skladu s obvezama i građanskim dužnostima iz propisanih i određenih protuepidemijskih mjera, nastaviti čim se za to steknu uvjeti, a kandidati će o tome biti obaviješteni pisanim putem u skladu s Pravilnikom o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (Narodne novine, br. 112/14).