Priprema za polaganje stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu

Ako ste među onima koji se pripremaju za polaganje ispita za stručnjaka za zaštitu na radu svakako provjerite svoje znanje pomoću pitanja i odgovora koje smo pripremili kao smjernice za savladavanje gradiva. Kao što znate Pravilnikom o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita propisan je način i uvjeti polaganja stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu. Kao prilog Pravilniku navedeno je i što sve obuhvaća program stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu.

Polaganje stručnog ispita kandidat prijavljuje ministarstvu nadležnom za rad (Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava). Prijava za polaganje stručnog ispita s priloženom dokumentacijom (presliku diplome/svjedodžbe kandidata o završenom obrazovanju i izvadak iz registra Trgovačkog suda poslodavca kod kojeg je kandidat zaposlen) mora sadržavati sve podatke navedene u obrascu i šalje se na adresu:

Literatura za ispit nije službeno propisana, ali su teme o kojima kandidati moraju pokazati zadovoljavajuće znanje sadržane u zakonima i pravilnicima. Popis po kojemu se možete pripremati odnosi se na opći dio ispita kojim se stječe kvalifikacija za poslove stručnjaka zaštite na radu I. stupnja i posebni dio koji se odnosi na stručnjaka zaštite na radu II. stupnja.

U pdf dokumentima u prilogu su neka od pitanja i odgovori na njih. Olakšat će pripremu za opći i posebni dio ispita. Također, upućujemo Vas na pravilnike za pripremu ispita koje možete preuzeti na našim stranicama.

Osjećate li se spremnim za ispit? Preuzmite i popunite obrazac, prikupite tražene dokumente i prijavite se.

Opći dioPosebni dio

I. OPĆI DIO

 1. Zakon o zaštiti na radu (“Narodne novine”, broj 71/14 i 118/14)
 2. Pravilnik o izradi procjene rizika (“Narodne novine”, broj 112/14)
 3. Ustav RH – odabrani članci („Narodne novine“ broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 5/14) odredbe članaka 65. i 70.
 4. Zakon o radu („Narodne novine“ broj 93/14 i 127/17) odredbe članaka 7., 8., 21. – 23., 28., 31., 37. – 43.,  54., 60.-77.
 5. Zakon o mirovinskom osiguranju – odabrani članci („Narodne novine“ 157/13,151/14, 33/15, 93/15 i 120/16) odredbe članaka 19. – 21. i 61.
 6. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju – odabrani članci („Narodne novine broj 80/13 i 137/13) odredbe članaka 3., 16., 17., 37., 66.-69., 128-131., 136.-139.
 7. Zakon o obveznim odnosima – odabrani članci („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08 i 125/11) odredbe članaka 1045., 1046., 1061., 1063. – 1067. i 1093. – 1095.

I. POSEBNI DIO

 1. Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada (“Narodne novine”, broj 29/13 i 71/14)
 2. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme (“Narodne novine”, broj 21/08 i 71/14)
 3. Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (“Narodne novine”, broj 51/08 i 71/14)
 4. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu (“Narodne novine”, broj 46/08 i 71/14.)
 5. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti vibracijama na radu (“Narodne novine”, broj 155/08 i 71/14)
 6. Pravilnik o sigurnosnim znakovima (“Narodne novine”, broj 91/15, 102/15 i 61/16)
 7. Pravilnik o zaštiti na radu pri ručnom prenošenju tereta (“Narodne novine”, broj 42/05 i 71/14)
 8. Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (“Narodne novine”, broj 69/05 i 71/14)
 9. Pravilnik o najmanjim zahtjevima za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika zaposlenih u naftnom rudarstvu (“Narodne novine”, broj 40/07 i 71/14)
 10.  Pravilnik o najmanjim zahtjevima za unapređenje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika zaposlenih u rudarstvu kod površinskih i podzemnih rudarskih radova (“Narodne novine”, broj 40/07 i 71/14)
 11.  Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom (“Narodne novine”, broj 88/12 i 71/14)
 12.  Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (“Narodne novine”, broj 39/06 i 106/07)
 13.  Pravilnik o uporabi osobnih zaštitnih sredstava (“Narodne novine”, broj 39/06 i 71/14)
 14.  Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti opasnim kemikalijama na radu (“Narodne novine”, broj 91/15)
 15.  Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu (“Narodne novine”, broj 155/08 i 71/14)
 16.  Pravilnik o graničnim vrijednostima izloženosti opasnim tvarima pri radu i o biološkim graničnim vrijednostima (“Narodne novine”, broj 13/09, 75/13, 71/14)
 17.  Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenim i/ili mutagenim tvarima (“Narodne novine”, broj 40/07 i 71/14)
 18.  Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (“Narodne novine”, broj 40/07 i 71/14)
 19.  Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (“Narodne novine”, broj 5/84, 59/96, 71/14)
 20.  Pravilnik o evidenciji, ispravama, izvještajima i knjizi nadzora iz područja zaštite na radu (“Narodne novine”, broj 52/84, 59/96, 71/14)