Rad u industriji

S ciljem primjene mjera prevencije prilikom rada u industriji izradili smo upute za siguran rad s radnom opremom. Upute za siguran rad trebaju biti uz određena sredstva rada, uvijek dostupne i na vidljivom mjestu, a radnici koji rukuju takvom opremom upoznati sa svim rizicima i mjerama zaštite. Radna oprema mora uvijek biti u ispravnom stanju, što podrazumijeva svakodnevne preglede i periodična ispitivanja.

U ovoj rubrici upoznat ćemo vas s pravilima zaštite pri radu s pojedinom radnom opremom koja se koristi u industriji.

Želimo vam siguran rad!

 • stolna kružna pila (Foto: Pixabay/ZUZNR) Stolna kružna pila

  Prije upotrebe stolne kružne pile pročitati upute proizvođača! RIZICI PRI RADU: Mehaničke opasnosti Električni izvori opasnosti Prašina Buka Vibracije Rasvjeta Tjelesni napor UPUTE ZA SIGURAN RAD: Rad sa strojem dozvoljen je samo osobama kvalificiranim i … Više

 • stupna bušilica (Foto: Pixabay/ZUZNR) Stupna bušilica

  Prije upotrebe stupne bušilice pročitati upute proizvođača! RIZICI PRI RADU: Rotirajuće svrdlo i stezna glava mogu zahvatiti dijelove tijela i odjeću radnika Ključ može izletjeti iz stezne glave Metalne ili drvene čestice od bušenja mogu … Više

 • Kompresor (Foto: Pixabay/ZUZNR) Kompresor

  Prije upotrebe kompresora pročitati upute proizvođača! RIZICI PRI RADU: Rizik od  udara električne struje Rizik od požara i eksplozija Rizik od buke Toplinske opasnosti Radni rizici koji se odnose na greške i odstupanja od rada … Više

 • Tokarski stroj (foto: Pixabay/zuznr) Tokarski stroj

  Prije upotrebe tokarskog stroja pročitati upute proizvođača! RIZICI PRI RADU: Rotirajući predmet obrade ili pokretni dijelovi tokarskog stroja mogu zahvatiti dijelove tijela i odjeće zaposlenika Ključ za stezanje predmeta obrade može izletjeti iz stezne glave … Više