Evidencija osoba koje je poslodavac odredio za obavljanje poslova zaštite na radu

Završena je tehnička implementacija odredbe članka 10. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu (Narodne novine, broj 126/19) te je omogućeno upisivanje u evidenciju osoba koje je poslodavac odredio za obavljanje poslova zaštite na radu.

Upišite se ovdje:

EVIDENCIJA OKOPZNR