Početak tijeka otkaznog roka

Institut otkaznog roka je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o radu promijenjen u određivanju točnog početka njegovog tijeka, na način kako se računaju rokovi sukladno Zakonu o obveznim odnosima. U skladu s navedenim, otkazni rok neće početi teći onoga dana kada je otkaz ugovora o radu uručen radniku, već prvog idućeg radnog dana.