Ugovaranje minimalne plaće u bruto iznosu II

Zaprimili smo više upita vezanih uz način određivanja minimalne plaće u skladu s odredbama Zakona o minimalnoj plaći (Narodne novine, br. 118/18 i 120/21), a koje se primjenjuju od 1. prosinca 2021. godine te dajemo mišljenje kako slijedi:

Člankom 3. stavkom 3. Zakona o minimalnoj plaći propisano je kako se minimalnu plaću mora ugovoriti, utvrditi ili propisati u bruto iznosu (dakle u visini koliko minimalna plaća iznosi u bruto iznosu) ali se ne propisuje način na koji se ista izračunava.

Što se smatra plaćom proizlazi iz odredbe članka 91. stavak 3. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17 i 98/19), pa se tako pod istom podrazumijeva osnovna ili minimalna plaća i sva dodatna davanja bilo koje vrste koja poslodavac izravno ili neizravno, u novcu ili naravi, na temelju ugovora o radu, kolektivnog ugovora, pravilnika o radu ili drugog propisa isplaćuje radnici ili radniku za obavljeni rad.

Nadalje, plaća radnika mora biti određena (na način da je ugovorom o radu utvrđen njen iznos) ili odrediva (na način da je ista utvrđena nekim drugim izvorom prava).

Iz navedenog proizlazi da poslodavac i radnik nisu obvezni ugovoriti minimalnu plaću isključivo ugovorom o radu, i to na način da se izričito navede brojčani iznos bruto minimalne plaće, već se u skladu s člankom 15. Zakona o radu ugovorom o radu može uputiti na odgovarajući zakon, drugi propis, kolektivni ugovor ili pravilnik o radu koji uređuje pitanje plaće.

Ako primjenom načina obračuna plaće temeljem navedenih izvora plaća odgovara bruto iznosu minimalne plaće, smatra se da nije u suprotnosti s člankom 3. stavkom 3. Zakona o minimalnoj plaći.