Evidencija osoba koje je poslodavac odredio za obavljanje poslova zaštite na radu (Evidencija OKOPZNR)

Evidencija osoba koje je poslodavac odredio za obavljanje poslova zaštite na radu (stručnjak zaštite na radu, ovlaštenik odnosno poslodavac) ustrojena je temeljem čl. 10. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu (Narodne novine, broj 126/19), radi provedbe stalnog stručnog usavršavanja, obavještavanja i razmjene informacija u području zaštite na radu.

 

Osoba koju je poslodavac odredio za obavljanje poslova zaštite na radu (stručnjak zaštite na radu, ovlaštenik odnosno poslodavac) upisuje se u Informacijski sustav zaštite na radu putem poveznice:

—> EVIDENCIJA OKOPZNR <—

Uputa za korisnike

Napomena: U evidenciju osoba koje je poslodavac odredio za obavljanje poslova zaštite na radu upisuju se isključivo stručnjaci zaštite na radu koji temeljem ugovora o radu za poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu te osobe koje obavljaju poslove zaštite na radu temeljem čl. 4. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu (Narodne novine, broj 126/19)  – poslodavac/ovlaštenik poslodavca. Za upis u navedenu evidenciju nije potrebno registrirati korisnički račun u Informacijskom sustavu zaštite na radu (IS ZNR).

Ukoliko imate pitanja ili vam je potrebna pomoć vezano za upis u evidenciju osoba koje je poslodavac odredio za obavljanje poslova zaštite na radu (Evidencija OKOPZNR) javite nam se na e-mail: isznr@mrosp.hr ili na brojeve telefona: +385 01 6459 233 i +385 01 6459 228.