Način dostave obračuna plaće

Iako u tekstu Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (Narodne novine, br. 32/15 i 35/17) nije izrijekom naveden način dostave obračuna radniku, mišljenja smo da se isti … Nastavi čitati Način dostave obračuna plaće