Direktor – samostalno uređivanje radnog vremena

Direktor trgovačkog društva, ukoliko ima sklopljen ugovor o radu s trgovačkim društvom, može samostalno određivati radno vrijeme temeljem statusa rukovodeće osobe. Međutim, u slučaju obavljanja drugih nerukovodećih poslova, za samostalno određivanje radnog vremena je potrebno da se radi o radniku čije radno vrijeme nije moguće mjeriti ili unaprijed odrediti.

Dakle, ovisno o okolnostima radnog mjesta, moguće je određivanje samostalnosti radnog vremena i za poslove drugog radnog mjesta, osim rukovođenja trgovačkim društvom. Ukoliko ne postoje posebnosti koje opravdavaju samostalnost radnog vremena tada je potrebno radno vrijeme drugih poslova evidentirati sukladno rasporedu radnog vremena, odnosno isplaćivati dodatke u slučaju prava na povećanu plaću.