Sjednice Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu

Sjednice:

3. sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, održana 05. lipnja 2021.

Na trećoj sjednici Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, koja je održana 5. lipnja 2020. godine, doneseni su sljedeći zaključci:

  1. Provođenje aktivnosti u vrijeme epidemije ovisilo je o preporukama Nacionalnog stožera Civilne zaštite uz uvjet da je poslodavac bio obvezan osigurati sva sredstva rada i osobnu zaštitnu opremu u uporabi koja je u svakom trenutku trebala biti sigurna, održavana, prilagođena za rad i u ispravnom stanju te se trebala koristiti u skladu s pravilima zaštite na radu, tehničkim propisima i uputama proizvođača.
  2. Izvješće o nadzoru nad radom ovlaštenih osoba za zaštitu na radu dostavljeno je svim članovima NV ZNR na znanje. Potrebno je napraviti drugačiji prikaz ovlaštenih osoba za zaštitu na radu na web stranici Ministarstva rada i mirovinskoga sustava. Prezentaciju je potrebno dostaviti svim članovima NV ZNR.
2. sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, održana 02. listopada 2019.

Na drugoj sjednici Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, koja je održana 2. listopada 2019. godine, doneseni su sljedeći zaključci:

 

  1. Članovi Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu primili su na znanje prijedlog programa stručnog skupa „Primjeri dobre prakse pri radu s opasnim tvarima“ koji će se održati 24.10.2019. u Branimir centru.
  2. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava uputit će prijedlog Ministarstvu poljoprivrede da zajednički ispitaju u kojoj mjeri postojeći propisi pokrivaju područje zaštite na radu u sektoru poljoprivrede, te da utvrde potrebe za donošenjem pravilnika iz zaštite na radu u poljoprivredi.
  3. Članovi Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu primili su na znanje prijedlog aktivnosti na provođenju Nacionalnog programa reformi Vlade Republike Hrvatske u području zaštite na radu.
  4. Nacionalno vijeće za zaštitu na radu uputit će dopis Ministarstvu zdravstva kako bi se raspravila stručna pitanja vezana uz rad sa zaslonskom opremom i kako bi se pristupilo izradi Nacrta pravilnika o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom.
1. sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, održana 26. ožujka 2019.

Na konstituirajućoj sjednici Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu koja je održana 26. ožujka 2019. godine u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava doneseni su sljedeći zaključci:

  1. Jednoglasno je izabran Dražen Opalić za predsjednika Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, jednoglasno su izabrana dva zamjenika predsjednika iz redova reprezentativnih udruga radnika više razine i reprezentativnih udruga poslodavaca više razine: Cvetan Kovač i Boris Antunović, te tajnica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu Žanna Šostak.
  2. Nacionalno vijeće za zaštitu na radu donijelo je Poslovnik o radu Nacionalnog vijeća.
  3. Članovi Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu predložili su sljedeće članove Povjerenstva za dodjelu nagrade i priznanja za promicanje zaštite na radu: Nenada Seiferta,  Borisa Antunovića,  Jeru Gašperova, Cvetana Kovača i Ljubomira Pintarića.
  4. Članovi Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu primili su na znanje prijedlog programa stručnog skupa „EU-OSHA kampanja – Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim kemikalijama“ koji će se održati 26. travnja 2019. g. u Branimir Centru u Zagrebu.