Sjednice Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu

Sjednice:

10. sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, održana 26. listopada 2023.

Na desetoj sjednici Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, koja je održana 13. ožujka 2024. godine. godine, doneseni su sljedeći zaključci:

 1. Članovi NV ZNR primili su na znanje Izvješće o radu Državnog inspektorata nadležnog za poslove zaštite na radu za 2023. godinu i podržali rad Državnog inspektorata.
 2. Članovi NV ZNR primili su na znanje informacije o statističkim podacima o ozljedama na radu i profesionalnim bolestima HZZO-a za 2023. godinu i podržali rad HZZO-a. MROSP će uputiti dopis HZZO-u sa zahtjevom za jednokratnu dostavu podataka o ozljedama na radu s izuzetim osobnim podacima ozlijeđenih.
 3. Članovi NV ZNR primili su na znanje informacije o provedbi nadzora i revizije nad radom ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zaštite na radu i nesukladnostima utvrđenim u 2023. godini i podržali rad povjerenstva.
 4. Članovi NV ZNR primili su na znanje informacije o Vodiču za strane radnike iz područja radnih odnosa i zaštite na radu i prihvatili svoju ulogu u promociji Vodiča.
 5. MROSP će na svojim web stranicama uputiti javni poziv strukovnim udrugama u području zaštite na radu da dostave prijedloge kandidata za članove Povjerenstva do 22. ožujka o.g. Nakon toga NV ZNR održat će sjednicu na kojoj će predložiti članove Povjerenstva te prijedlog dostaviti ministru nadležnom za rad.

5.

9. sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, održana 26. listopada 2023.

Na devetoj sjednici Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, koja je održana 26. listopada 2023. godine, doneseni su sljedeći zaključci:

 1. Članovi NV ZNR primili su na znanje i dali podršku inicijativi ministarstva za izradu vodiča za strane radnike „Prava i obveze iz Zakona o radu i Zakona o zaštiti na radu“.
 2. Članovi NV ZNR primili su na znanje informaciju o postupku i uvjetima izdavanja dozvola za boravak državljanima trećih zemalja kao i o problematici koja se javlja tom prilikom. Također primili su na znanje i dali podršku najavljenim izmjenama i dopunama Zakona o strancima. Članovi NV ZNR donijeli su odluku o mogućnosti održavanja tematske sjednice po pitanju stranih radnika i zdravstvene i epidemiološke situacije.
 3. Članovi NV ZNR primili su na znanje informaciju o postupku zapošljavanja radnika s Filipina i podržali njihovu integraciju u naše društvo.
 4. Članovi NV ZNR upoznati su s postupkom osposobljavanja stranih radnika u RH kao i problematikom tog procesa prvenstveno u kontekstu nepoznavanja engleskog ili hrvatskog jezika od strane stranih radnika i njihovog kvalitetnog osposobljavanja za rad na siguran način.
 5. Članovi NV ZNR primili su na znanje podatke o ozljedama i smrtno stradalim stranim radnicima u razdoblju 2021. – 2023. te postupcima inspektora rada kada tijekom inspekcijskog nadzora zateknu stranca na radu te su podržali rad i napore inspektora prilikom obavljanja njihovog posla.
 6. Članovi NV ZNR usvojili su Plan rada Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu za mandatno razdoblje ožujak 2023. – ožujak 2027. godine. Članovi NV ZNR će Ministarstvu zdravstva uputiti dopis s ciljem poticanja hitnog donošenja novog Pravilnika o poslovima s posebnim uvjetima rada.
ODRŽANA KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZAŠTITU NA RADU

U petak, 26. svibnja 2023. održana je 8., odnosno konstituirajuća sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu. Na sjednici je na četverogodišnji mandat izabrani predsjednik, njegovi zamjenici te tajnica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu. Nacionalno vijeće za zaštitu na radu, u sastavu Dražen Opalić, Boris Antunović, Cvetan Kovač, Nenad Seifert, Marija Bubaš, Ljubomir Pintarić i Marina Borić, jednoglasno je izabralo za predsjednika Dražena Opalića, ravnatelja Uprave za rad i zaštitu na radu. Zamjenici su predstavnici socijalnih partnera pa je tako za prvog zamjenika izabran Ljubomir Pintarić, a za drugog zamjenika je izabran Boris Antunović. Za tajnicu je izabrana Marina Prelec, viša stručna savjetnica u ministarstvu. Na sjednici je također usvojen Poslovnik o radu Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu.

Članovi NV ZNR pozdravili su namjeru MROSP-a da izradi vodič o hrvatskom zakonodavstvu u području rada i zaštite na radu, koji bi se objavio na materinjem jeziku stranih radnika iz država iz kojih je najveći priljev radne snage (Nepal, Filipini…) u čijoj pripremi će i sami dati svoj doprinos.

7. sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, 25. siječnja 2023.
Na sedmoj sjednici Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, koja je održana 25. siječnja 2023. godine, doneseni su sljedeći zaključci:

1. Članovi Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu imenovali su članove za Povjerenstvo za dodjelu nagrada i priznanja za 2023.

2. Članovi Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu primili su na znanje podatke o izvršenim nadzorima nad radom ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zaštite na radu i uočenim nedostacima. Donesena je odluka da se po istaknutoj potrebi u prostorijama Hrvatske udruge poslodavaca organiziraju sastanci s poslovnim subjektima na kojima će ih se detaljno informirati o korištenju informacijskog sustava zaštite na radu. Također su podržali razvoj i implementaciju novog modela IS ZNR.

3. Članovi Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu primili su na znanje izvješće o radu Državnog inspektorata nadležnog za poslove zaštite na radu i podržali daljnje aktivnosti inspekcije.

4. Članovi Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu donijeli su odluku o održavanju tematske sjednice po pitanju stranih radnika i poteškoća s njihovim osposobljavanjem za rad na siguran način zbog nepoznavanja jezika na koju će biti pozvani predstavnici agencija za strane radnike.

6. sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, održana 25. listopada 2022.

Na šestoj sjednici Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, koja je održana 25. listopada 2022. godine, doneseni su sljedeći zaključci:

1. Članovi Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu primili su na znanje podatke o ozljedama na radu u 2021. godini te su zaključili kako je potrebno osigurati pristup podacima o ozljedama na radu nadležnom ministarstvu za rad. Nastavno na navedeno donesena je odluka da će Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike uputiti poziv na sastanak Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje s ciljem odobravanja pristupa Ministarstvu podacima o ozljedama na radu.

2. Članovi Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu primili su na znanje izmjene u zakonodavstvu vezano za područje zaštite na radu. Tema rasprave su bili propisi koje je još potrebno izmjeniti kao i propisi koji nisu doneseni, a u nadležnosti su Ministarstva zdravstva. Donesena je odluka da se ispred Nacionalnog vijeća Ministarstvu zdravstva uputi dopis i požurnica vezano uz donošenje pravilnika proizašlih iz Zakona o zaštiti na radu, a koji su u njihovoj nadležnosti.

3. Članovi Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu primili su na znanje izvješće o provedbi mjera Nacionalnog plana za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za period od 2021. – 2027. i podržali daljnje aktivnosti na provođenju istih.

4. Članovima Nacionalnog vijeća predstavljeni su rezultati ESF projekta “Razvoj sustava e-učenja, upravljanja i praćenja zaštite na radu” te je najavljen novi projekt u vrijednosti većoj od 22 mil. kuna. Članovi Nacionalnog vijeća su pohvalili materijale i aplikativna rješenja koja su rezulitrala provedbom projekta te su dali punu podršku provedbi novog projekta.

5. Nacionalno vijeće za zaštitu na radu ubuduće će održavati tematske sjednice vezano uz aktualnu problematiku u području zaštite na radu te će ubuduće na sjednice poziva i predstavnik Državnog inspektorata za područje zaštite na radu.

5. sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, održana 06. srpnja 2021.

Na petoj sjednici Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, koja je održana 6. srpnja 2021. godine, doneseni su sljedeći zaključci:

1. Članovi Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu zaključili su da će, s ciljem pronalaženja alata pomoću kojih će se neobavezujuće potaknuti radnike i cjelokupno stanovništvo na cijepljenje, održati tematski sastanak s predstavnicima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja po pitanju utvrđivanja mjera koje se mogu poduzeti u svrhu povećanja sigurnosti i zdravlja radnika u svim djelatnostima i poduzećima.

2. Članovi Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu donijeli su odluku da će Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike tražiti od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje podatke o broju procijepljenih osiguranika po djelatnostima kako bi se dobila slika stanja i uvid u kritične sektore koji bi mogli biti pogođeni epidemijom.

4. sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, održana 17. lipnja 2021.

Na četvrtoj sjednici Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, koja je održana 17. lipnja 2021. godine, doneseni su sljedeći zaključci:

1. Članovima Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu predstavljen je nacrt Nacionalnog plana za rad, zaštitu na radu i zapošljavanje za razdoblje od 2021. – 2027. Članovi su iskazali podršku za usvajanje dokumenta.

2. Članovi Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu raspravljali su o nacrtu Pravilnika o priznanjima i nagradama radi unapređivanja zaštite na radu i odlučili da će se povećati iznos nagrade za životno djelo na iznos od dvije prosječne mjesečne neto plaće.

3. Članovi Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu podržali su uspostavu stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu te, sukladno tome, usvajanje Izmjena i dopuna Pravilnika o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganje stručnog ispita.

4. Članovi Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu primili su na znanje stanje u području zaštite na radu i zaključili da ima prostora za daljnje unapređivanje i poduzimanje nužnih mjera i aktivnosti.

5. Članovi Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu zaključili su da bi kao član u Nacionalnom vijeću trebao biti imenovan i predstavnik inspekcije rada.

6. Članovi Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu zaključili su da je potrebno pronaći model kojim bi se realizirala mogućnost digitalizacije uputnica za pregled medicine rada, a putem koje bi se pratili statistički podaci o pregledima.

7. Članovi Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu složili su se da će se odabrati jedna godina koja će cijela biti posvećena zaštiti na radu.

8. Članovi Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu složili su se da će jedna od tema za razmatranje na idućoj sjednici biti upućivanje prijedloga resornom ministarstvu da RH podržava uključivanje zaštite na radu u temeljna prava na rad.

9. Članovi Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu informirani su o iskazu interesa za suradnju dijela članova Savjeta za sigurnost i zdravlje na radu Republike Sjeverne Makedonije.

3. sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, održana 05. lipnja 2020.

Na trećoj sjednici Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, koja je održana 5. lipnja 2020. godine, doneseni su sljedeći zaključci:

 1. Provođenje aktivnosti u vrijeme epidemije ovisilo je o preporukama Nacionalnog stožera Civilne zaštite uz uvjet da je poslodavac bio obvezan osigurati sva sredstva rada i osobnu zaštitnu opremu u uporabi koja je u svakom trenutku trebala biti sigurna, održavana, prilagođena za rad i u ispravnom stanju te se trebala koristiti u skladu s pravilima zaštite na radu, tehničkim propisima i uputama proizvođača.
 2. Izvješće o nadzoru nad radom ovlaštenih osoba za zaštitu na radu dostavljeno je svim članovima NV ZNR na znanje. Potrebno je napraviti drugačiji prikaz ovlaštenih osoba za zaštitu na radu na web stranici Ministarstva rada i mirovinskoga sustava. Prezentaciju je potrebno dostaviti svim članovima NV ZNR.
2. sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, održana 02. listopada 2019.

Na drugoj sjednici Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, koja je održana 2. listopada 2019. godine, doneseni su sljedeći zaključci:

 1. Članovi Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu primili su na znanje prijedlog programa stručnog skupa „Primjeri dobre prakse pri radu s opasnim tvarima“ koji će se održati 24.10.2019. u Branimir centru.
 2. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava uputit će prijedlog Ministarstvu poljoprivrede da zajednički ispitaju u kojoj mjeri postojeći propisi pokrivaju područje zaštite na radu u sektoru poljoprivrede, te da utvrde potrebe za donošenjem pravilnika iz zaštite na radu u poljoprivredi.
 3. Članovi Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu primili su na znanje prijedlog aktivnosti na provođenju Nacionalnog programa reformi Vlade Republike Hrvatske u području zaštite na radu.
 4. Nacionalno vijeće za zaštitu na radu uputit će dopis Ministarstvu zdravstva kako bi se raspravila stručna pitanja vezana uz rad sa zaslonskom opremom i kako bi se pristupilo izradi Nacrta pravilnika o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom.
1. sjednica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, održana 26. ožujka 2019.

Na konstituirajućoj sjednici Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu koja je održana 26. ožujka 2019. godine u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava doneseni su sljedeći zaključci:

 1. Jednoglasno je izabran Dražen Opalić za predsjednika Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, jednoglasno su izabrana dva zamjenika predsjednika iz redova reprezentativnih udruga radnika više razine i reprezentativnih udruga poslodavaca više razine: Cvetan Kovač i Boris Antunović, te tajnica Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu Žanna Šostak.
 2. Nacionalno vijeće za zaštitu na radu donijelo je Poslovnik o radu Nacionalnog vijeća.
 3. Članovi Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu predložili su sljedeće članove Povjerenstva za dodjelu nagrade i priznanja za promicanje zaštite na radu: Nenada Seiferta,  Borisa Antunovića,  Jeru Gašperova, Cvetana Kovača i Ljubomira Pintarića.
 4. Članovi Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu primili su na znanje prijedlog programa stručnog skupa „EU-OSHA kampanja – Zdrava mjesta rada upravljaju opasnim kemikalijama“ koji će se održati 26. travnja 2019. g. u Branimir Centru u Zagrebu.
[/su_accordion]