Registar osposobljavanja i usavršavanja iz zaštite na radu i obavljanja poslova zaštite na radu i uspostava stalnog stručnog usavršavanja

Pristup Registru i stalnom stručnom usavršavanju možete ostvariti putem sljedeće poveznice: https://isznr.gov.hr/

Sukladno članku 36. stavku 1. i 2. Pravilnika o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (NN 142/21; u daljnjem tekstu: Pravilnik) stručnjaci zaštite na radu i koordinatori zaštite na radu obvezni su se stalno stručno usavršavati (u daljnjem tekstu: usavršavanje).

Usavršavanje stručnjaka zaštite na radu zaposlenih kod poslodavaca i koordinatora zaštite na radu provodi se putem interaktivnih internetskih alata na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za rad, najmanje jednom u 5 godina te se vodi evidencija o tome u Registru.

Usavršavanje se prijavljuje ministarstvu elektronički, putem Registra.

Sukladno članku 38. stavku 1. Pravilnika Članak 38. stručnjaci zaštite na radu, koordinatori zaštite na radu te ovlaštenici poslodavca koji ujedno obavljaju poslove zaštite na radu kod poslodavca s do uključivo 49 radnika, mogu se usavršavati u suradnji s visokoškolskim i znanstvenim ustanovama, ustanovama za obrazovanje odraslih, javnim ustanovama na području sigurnosti, zaštite zdravlja i mjeriteljstva, udrugama na području sigurnosti, zaštite zdravlja i tehničkih ispitivanja, stručnjacima iz pojedinih područja i sl. (u daljnjem tekstu: obrazovni suradnici).

Člankom 2. stavkom 3. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu (NN 126/19. i 154/22) propisano je da stručnjak zaštite na radu koji kod poslodavca obavlja poslove zaštite na radu, odnosno poslodavac koji sam obavlja poslove zaštite na radu ili njegov ovlaštenik, moraju imati odgovarajuće obrazovanje iz područja tehničkih, biotehničkih ili prirodnih znanosti ili iz drugog područja koje odgovara djelatnosti poslodavca te moraju ispunjavati obveze stalnog stručnog usavršavanja i osposobljavanja u skladu s propisima zaštite na radu.

Člankom 10. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu (NN 126/19. i 154/22) propisano je da osoba koju je poslodavac odredio za obavljanje poslova zaštite na radu (stručnjak zaštite na radu, ovlaštenik odnosno poslodavac), radi provedbe stalnog stručnog usavršavanja i osposobljavanja te obavještavanja i razmjene informacija u području zaštite na radu, upisuje se u Registar osposobljavanja i usavršavanja iz zaštite na radu i obavljanja poslova zaštite na radu prema Uputama za pristup elektroničkoj usluzi koje se objavljuju na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za rad.

Stoga, da biste mogli obavljati poslove zaštite na radu bilo kao poslodavac, njegov ovlaštenik ili stručnjak zaštite na radu te kao koordinator morate se upisati u Registar te se morate stalno stručno usavršavati.

Stalno stručno usavršavanje provodi se na dva načina. Prvi je da jednom u razdoblju od pet (5) godina odgovorite na pitanja postavljena na kvizu (kojem se pristupa putem Registra) i točno odgovorite na 66% pitanja. Ukoliko ne postignete propisani udio točnih odgovora kvizu možete ponovno pristupiti, nebrojeno puta, dok god ne postignete traženi rezultat.

Drugi način stalnog stručnog usavršavanja je da u petogodišnjem razdoblju svaku godinu najmanje jednom budete sudionik na stručnom skupu na koji ćete se isključivo prijavljivati putem Registra. Znači u petogodišnjem razdoblju morate ukupno sudjelovati na pet (stručnih skupova) na način da svaku godinu imate barem jedno sudjelovanje. Ukoliko ne zadovoljite takav način usavršavanja, npr. da imate samo četiri (4) ili manje sudjelovanja na stručnim skupovima u pet (5) godina, onda morate pristupiti kvizu kako biste zadovoljili propisane uvjete i kako biste mogli obavljati poslove zaštite na radu.

Bitno je napomenuti da će se sudjelovanje na istim stručnim skupovima evidentirati samo kao jedno sudjelovanje, što znači da u pet godina morate sudjelovati na različitim stručnim skupovima kako bi Vam se isti priznavali.

Također napominjemo da se za stalno stručno usavršavanje priznaje samo sudjelovanje koje prijavljujete putem Registra, odnosno programi odobreni od strane ovog ministarstva objavljeni u Registru. Stručni skupovi na koje se prijave vrše izvan Registra neće se priznavati kao stalno stručno usavršavanje.

Početno i propisano razdoblje stalnog stručnog usavršavanja u periodu od pet (5) godina počinje teći od 01. rujna 2023. godine za sve osobe koje su status dobile ili stekle prije 01. rujna 2023. godine ili poslodavce i ovlaštenike koji su poslove zaštite na radu počeli obavljati prije tog datuma.

Za sve osobe koje status stječu 01. rujna 2023. godine i nakon toga početno razdoblje obveze stalnog stručnog usavršavanja započinje datumom položenog stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu ili koordinatore te datumom započinjanja obavljanja poslova zaštite na radu poslodavaca ili ovlaštenika.

Prvo petogodišnje razdoblje koje je započelo s 01.09.2023. završava 01.09.2028. godine. Npr. osobi koja će položiti stručni ispit 15.10.2023. godine razdoblje stalnog stručnog usavršavanja započinje 15.10.2023., a završava 15.10.2028. godine, itd. Tko se u propisanom periodu nije stalno stručno usavršavao na propisan način neće više moći obavljati poslove zaštite na radu, a što je  propisano člankom 2. stavkom 3. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu (NN 126/19. i 154/22)!

Drugo petogodišnje razdoblje započinje istekom prvog, pri čemu je stručnjak zaštite na radu, koordinator, poslodavac ili ovlaštenik koji sam obavlja poslove zaštite na radu, u novom razdoblju obvezan ponovno pristupiti kvizu ili pohađati stručne skupove na prethodno opisani način.

Korisničke upute (naslov broj 10. upute vezan je uz pristup registru). 

Ukoliko imate pitanja ili problema sa prijavom u Registar molimo obratite se tehničkoj podršci putem e-maila: zastitanaradu@mrosp.hr