Vodiči

COVID-19

Poslodavci

 • Ovaj vodič namijenjen je radnicima koji poslove obavljaju u skučenim ili ograničenim prostorima. Vodič sadrži jednostavne i praktične upute za siguran rad u ograničenim uvjetima rada, kao i druge korisne […]

 • termometar (foto:zuznr)

  Optimalna temperatura ljudskog tijela je između 36,1°C i 37,0°C, a kada temperatura okoline dosegne temperaturu tijela, naše tijelo će reagirati na različite načine. S obzirom na tempo svakodnevnog života, a […]

 • U 2018.godini očekuje se u Republici Hrvatskoj zapošljavanje radnika iz drugih zemalja. U cilju neposrednog informiranja i savjetovanja te jačanja preventivnog djelovanja s ciljem sprečavanja nesreća, ozljeda na radu, profesionalnih […]

 • Za promociju Hrvatske kao poželjne i ugodne turističke destinacije, uz prirodne i druge resurse, važan je svaki radnik u djelatnosti turizma i ugostiteljstva. Svake godine povećava se i sezonsko zapošljavanje, […]

 • Zdravlje i sigurnost na radu svačija su stvar, Praktične smjernice za poslodavce

  Glavna uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje Europske komisije Odjel B.3 izdala je vodič „Zdravlje i sigurnost na radu svačija su stvar, Praktične smjernice za poslodavce“. Vodič na 27 […]

 • Zavod za unapređivanje zaštite na radu u suradnji s Hrvatskom obrtničkom komorom i Županijskim obrtničkim komorama organizira “Info dane” pod nazivom “zaJEDNO za kulturu sigurnosti na radu!” Cilj je neposredno […]

 • radnici na stupovima

  Temeljem čl. 34. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14. i 118/14.), poslodavac koji zapošljava 50 ili više radnika obvezan je osnovati odbor zaštite na radu kao savjetodavno […]

 • ured

  Zakonom o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14., 118/14., 94/18. i 96/18.) uređuje se sustav zaštite na radu u Republici Hrvatskoj, a osobito nacionalna politika i aktivnosti, opća načela […]

 • potpisivanje

  Provođenje zaštite na radu poslodavac može prenijeti u pisanom obliku na svojega ovlaštenika u okviru njegovog djelokruga rada. Prema tome, ovlaštenik je radnik kojemu je poslodavac, neovisno o drugim ugovorenim […]

Radnici

Ostalo

 

Ostali vodiči:

Vodič za analizu ozljeda na radu pomoć je u prikupljanju i obradi podataka, kako bi se temeljem analize utvrdile daljnje smjernice u provedbi mjera i aktivnosti u cilju smanjenja broj ozljeda na radu i unapređivanja zaštite na radu. Obrađeni podaci osnova su za izradu i donošenje Akcijskog plana mjera i aktivnosti s utvrđenim ciljevima, nositeljima i rokovima provedbe te mjerljivim rezultatima.

Vodič za izradu procjene rizika pomoć je za izradu temeljnog dokumenta zaštite na radu kod svakog poslodavca - procjenu rizika. Ista podrazumijeva organiziran i sistematičan rad na prepoznavanju, analiziranju i utvrđivanju mogućih opasnosti, štetnosti i napora na mjestima rada i u procesu rada. Pri procjenjivanju rizika moraju se uvažiti propisi i smjernice iz zaštite na radu.

Vodič za izradu Programa osposobljavanja radnika za rad na siguran način upućuje kako pripremiti i provesti edukativne sadržaje kako bi svaki radnik mogao u praksi primijeniti sve potrebne mjere i aktivnosti prevencije, te pravila i postupke zaštite na radu sukladno procjeni rizika.

Vodič za unutarnji nadzor pripremljen je u suradnji s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava i namijenjen je poslodavcima, kao i ostalim dionicima u zaštiti na radu: stručnjacima zaštite na radu, ovlaštenicima poslodavca za zaštitu na radu, povjerenicima/koordinatorima radnika za zaštitu na radu i drugim osobama koje obavljaju i provode zaštitu na radu, te je smjernica za kvalitetno upravljanje zaštitom na radu.

Vodič za izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu s praktičnim uputama i obrascima omogućava pripremu i provedbu izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu u svakoj radnoj sredini, sukladno Zakonu o zaštiti na radu i Zakonu o radu.

Akcijski plan mjera i aktivnosti za unapređivanje zaštite na radu u određenoj tvrtki, odnosno ustanovi sadrži razradu aktivnosti koje se odnose na redovite, ciljane i kontrolne unutarnje nadzore, osposobljavanje za rad na siguran način svih dionika, kvalitetnije planiranje i aktivnosti Odbora zaštite na radu, implementaciju sustava kvalitete, provedbu nabave radne opreme i sredstava rada, kontinuiranu suradnju svih ključnih dionika i dr. U okviru strateških ciljeva tvrtke utvrđeni su i konkretni zadaci i ciljevi kojima će se područje zaštite na radu kontinuirano unapređivati, uz ulaganje u novu tehnologiju, opremu i uvjete rada za optimiziranje troškova, ali i podizanje razine sigurnosti radnika.