Ozljede na radu

 

Naziv prijave Broj zaprimljenih Prijava u periodu 01.01.2018.-31.12.2018. Broj priznatih Prijava u periodu 01.01.2018.-31.03.2019., a koje su zaprimljene u periodu 01.01.2018.-31.12.2018.
Prijava o ozljedi na radu 19.154 15.704
Prijava o profesionalnoj bolesti 158 123

 

 

Naziv prijave Broj zaprimljenih Prijava u periodu 01.01.2017.-31.12.2017. Broj priznatih Prijava u periodu 01.01.2017.-31.03.2018., a koje su zaprimljene u periodu 01.01.2017.-31.12.2017.
Prijava o ozljedi na radu 18.036 14.829
Prijava o profesionalnoj bolesti 206 163
Naziv prijave Broj zaprimljenih Prijava u periodu 01.01.2016.-31.12.2016. Broj priznatih Prijava u periodu 01.01.2016.-31.03.2017., a koje su zaprimljene u periodu 01.01.2016.-31.12.2016.
Prijava o ozljedi na radu 16.529 13.700
Prijava o profesionalnoj bolesti 197 146
Naziv prijave Broj zaprimljenih Prijava u periodu 01.01.2015.-31.12.2015. Broj priznatih Prijava u periodu 01.01.2015.-31.03.2016., a koje su zaprimljene u periodu 01.01.2015.-31.12.2015.
Prijava o ozljedi na radu 16.228 13.784
Prijava o profesionalnoj bolesti 1939 106
Izvor: HZZO

Ozljedom na radu prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju smatra se:

–    ozljeda izazvana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizikalnim ili kemijskim djelovanjem te ozljeda uzrokovana naglim promjenama položaja tijela, iznenadnim opterećenjem tijela ili drugim promjenama fiziološkog stanja organizma, ako je ozljeda uzročno vezana uz obavljanje poslova, odnosno djelatnosti na osnovi koje je ozlijeđena osoba osigurana u obveznom zdravstvenom osiguranju, kao i ozljeda nastala tijekom obveznoga kondicijskog treninga vezanog uz održavanje psihofizičke spremnosti za obavljanje određenih poslova, sukladno posebnim propisima

–  bolest koja je nastala izravno i isključivo kao posljedica nesretnog slučaja ili više sile za vrijeme rada, odnosno obavljanja djelatnosti ili u vezi s obavljanjem te djelatnosti na osnovi koje je osoba osigurana u obveznom zdravstvenom osiguranju

– ozljeda nastala na gore opisani način ovog članka koju osigurana osoba zadobije na redovitom putu od stana do mjesta rada i obratno te na putu poduzetom radi stupanja na posao koji joj je osiguran, odnosno na posao na osnovi kojeg je osigurana u obveznom zdravstvenom osiguranju

– ozljeda, odnosno bolest na gore opisani način ovog članka koja nastane kod osigurane osobe i u okolnostima iz članka 16. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Ozljede na radu definiraju Zakon o zaštiti na radu, Zakon o mirovinskom osiguranju i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Postupak priznavanja ozljede na radu pokreće po službenoj dužnosti poslodavac, organizator određenih poslova ili aktivnosti po službenoj dužnosti ili na zahtjev ozlijeđenog radnika odnosno osigurane osobe.

Ako oni ne podnesu prijavu o ozljedi na radu, tada je prijavu obvezan podnijeti izabrani doktor opće/obiteljske medicine na zahtjev ozlijeđenog radnika odnosno osigurane osobe, odnosno i sama osigurana osoba može podnijeti pisani zahtjev. U slučaju smrti osigurane osobe zahtjev podnosi član obitelji.

Situacije u kojima se po osnovi zdravstvenog osiguranja ozljeda ne priznaje kao ozljeda na radu (znači nema 100% plaćenog bolovanja) su sljedeće:

  • slučajevi skrivljenog, nesavjesnog ili neodgovornog ponašanja na radnome mjestu, odnosno pri obavljanju djelatnosti, kao i na redovitom putu od stana do mjesta rada i obratno (npr. tučnjava na radnom mjestu ili u vremenu dnevnog odmora, namjerno nanošenje povrede sebi ili drugome, upravljanje vozilom pod utjecajem alkohola ili opojnih droga i sl.)
  • aktivnosti koje se ne mogu dovesti u kontekst radno-pravne aktivnosti (npr. radni odmor koji nije korišten u propisano vrijeme, radni odmor koji nije korišten u cilju obnove psihofizičke i radne sposobnosti potrebne za nastavak radnog procesa, fizičke aktivnosti koje nisu u svezi s radnim odnosom i sl.)
  • namjerno nanošenje ozljede od strane druge osobe izazvane osobnim odnosom s osiguranom osobom koje se ne može dovesti u kontekst radno-pravne aktivnosti
  • atake kronične bolesti
  • urođene ili stečene predispozicije zdravstvenog stanja koje mogu imati za posljedicu bolest.

Prijava ONR:

Prijavu o ozljedi na radu ispunjava u prvom dijelu poslodavac, a u drugom dijelu ugovorni izabrani doktor opće/obiteljske medicine. Prijava se dostavlja nadležnom područnom uredu HZZO-a. Kontakt podatke područnih službi i ispostava pronaći ćete na stranici HZZO-a

Područni uredi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

https://www.hzzo.hr/zastita-zdravlja-na-radu/ozljeda-na-radu/

Ozljeda se u sustavu obveznog zdravstvenog osiguranja smatra ozljedom na radu tek onda kada je kao takvu prizna HZZO, po prethodno provedenom postupku utvrđivanja i priznavanja ozljede ozljedom na radu. U postupku utvrđivanja činjenica radi priznavanja ozljede na radu može se tražiti mišljenje nadležnog doktora specijalista medicine rada, kao i mišljenje Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu.

Smrtne te ozljede radnika i osoba na radu kojima je pružena hitna medicinska pomoć se prijavljuju Državnom inspektoratu u uredovno radno vrijeme Područnih ureda, na niže navedene brojeve telefona dežurnog inspektora rada za nadzor u području zaštite na radu. Izvan redovnog radnog vremena ozljede se prijavljuje na broj 112.

 

Područni ured Osijek (07:00-15:00): 031 250 630

Područni ured Rijeka (07:30-15:30): 051 356 172

Područni ured Split (07:00-15:00): 021 407 345

Područni ured Varaždin (07:00-15:00): 042 658 373

Područni ured Zagreb (07:30-15:30): 01 6504 505

 

http://prijave.mrms.hr/

 

Profesionalne bolesti

Profesionalne bolesti prema odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju su bolesti izazvane dužim neposrednim utjecajem procesa rada i uvjeta rada na određenim poslovima.

Prijavu podnosi poslodavac ili osoba koja samostalno osobnim radom obavlja djelatnost te organizator određenih poslova i aktivnosti iz članka 16. važećeg Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

https://www.hzzo.hr/zastita-zdravlja-na-radu/profesionalna-bolest/