ENETOSH

Europska mreža za obrazovanje i osposobljavanje iz zaštite na radu i zaštite zdravlja –ENETOSH (European Network Education and Training in Occupational Safety and Health)  jedina je platforma za sustavnu razmjenu znanja u vezi s izobrazbom i osposobljavanjem iz zaštite na radu i zaštite zdravlja.

Zavod za unapređivanje zaštite na radu član je ENETOSH-a od 2015. godine.

Cilj ENETOSH-a je razviti nacionalne mreže kako bi se poboljšala suradnja između stručnjaka u području zaštite na radu i obrazovnih stručnjaka na nacionalnoj razini. Ova mreža otvorena je za sve institucije i pojedince koji su opredijeljeni za:

  • promicanje kvalitete u obrazovanju i osposobljavanju u području zaštite na radu i zaštite zdravlja
  • unapređivanje postupaka zaštite na radu u području obrazovanja i osposobljavanja na nacionalnoj i europskoj razini, u skladu s temeljnim ciljem kojem teži ENETOSH.

Projekt umrežavanje institucija i pojedinaca koji djeluju u promicanju zaštite na radu i zaštite zdravlja započeo je s 13 partnera iz deset zemalja uz financijsku potporu Europske komisije u sklopu programa Leonardo da Vinci 2005.-2007. godine. Danas je u ENETOSH umreženo 68 institucija i četvero pojedinaca iz 28 europskih zemalja, tri institucije iz Sjeverne Amerike, dvije institucije iz Azije, te dvoje pojedinaca iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i Egipta. Mrežom koordinira Institut za rad i zdravlje Njemačkog socijalnog osiguranja od nesreća iz Dresdena (DGUV).

Sigurnost i zdravlje sastavni dio cjeloživotnog učenja i rada, što je ideja vodilja u djelovanju svih institucija i pojedinaca uključenih u Europsku mrežu za obrazovanje i osposobljavanje iz zaštite na radu i zaštite zdravlja. Djelovanje ENETOSH-a usmjereno na sva obrazovna područja: predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje, srednjoškolsko opće i strukovno obrazovanje, visoko obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Rad ENETOSH-a u cilju promicanja zaštite na radu u obrazovanju na globalnoj razini, ima temelje u Strateškom okviru EU o sigurnosti i zdravlja na radu za razdoblje 2014.-2020., te pokretanju programa od strane Međunarodne organizacija rada pod nazivom Global Action for Prevention.