Ovlaštenja

IZDAVANJE OVLAŠTENJA:

Ovlaštenje se izdaje na pisani zahtjev za obavljanje poslova zaštite na radu. Zahtjev za izdavanje ovlaštenja podnosi se Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Zahtjev mora sadržavati:

  1. popis poslova zaštite na radu iz članka 2. Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (“Narodne novine”, broj 58/22) za koje se traži ovlaštenje,
  2. izvadak iz odgovarajućeg registra (sudski registar, obrtni registar),
  3. ugovore o radu stručnjaka zaštite na radu s dokazima o stručnoj spremi, radnom iskustvu i položenom ispitu za stručnjaka zaštite na radu, te dokaz o stečenim andragoškim znanjima
  4. poslovnik o postupcima, uvjetima i metodama obavljanja poslova zaštite na radu za koje se traži ovlaštenje,
  5. dokaze o vlasništvu mjerne i ispitne opreme (za poslove iz članka 2. stavka 1. točaka 4. i 5. Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (“Narodne novine”, broj 58/22)
  6. izjavu kojom se daje privola za korištenje i objavu podataka u vezi s obavljanjem poslova temeljem dobivenog ovlaštenja (za osobe iz članka 3. stavka 1. Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (“Narodne novine”, broj 58/22),

EVIDENCIJA OVLAŠTENJA:

Podaci o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu u strojno čitljivom obliku: