Međunarodna suradnja

EU-OSHA logo

EU-OSHA

EU-OSHA je Europska Agencija za zaštitu na radu. Promiče kulturu prevencije rizika radi poboljšanja uvjeta rada u Europi.

ENETOSH logo

ENETOSH

Europska mreža za obrazovanje i osposobljavanje iz zaštite na radu i zaštite zdravlja platforma je za razmjenu znanja. 

ILO

ILO

Međunarodna organizacija rada bavi se zaštitom radnika od ozljeda na radu, bolesti i nepovoljnih uvjeta na radu.