IS ZNR

Informacijski sustav zaštite na radu (IS ZNR) sadržava podatke o ovlaštenim osobama za obavljanje poslova zaštite na radu i njihovom obavljanju poslova zaštite na radu za poslodavce, različite podatke koje svi poslodavci prema Zakonu o zaštiti na radu odnosno u skladu s Pravilnikom o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (Narodne novine, broj 58/22) redovno dostavljati Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike putem IS ZNR.

Podaci iz IS ZNR koristit će se za stručni nadzor i reviziju poslovanja ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zaštite na radu u odnosu na dobivena ovlaštenja, praćenje stanja zaštite na radu, izradu stručnih mišljenja iz zaštite na radu za različite subjekte, provođenje statističkih istraživanja iz zaštite na radu, izrađivanje programa, vodiča, metoda i modela zaštite na radu, utvrđivanje kriterija i postupaka u vezi s organizacijom rada, pružanje pomoći udruženjima poslodavaca, sindikatima, ovlaštenim osobama za poslove zaštite na radu te tijelima uprave, provođenje akcija s pojedinih područja zaštite na radu i zaštite zdravlja na radu te za unapređivanje ukupnog stanja zaštite na radu.

Pristup sustavu:

IS ZNR

Uputa za korisnike

Video snimka ISZNR