Nacionalno vijeće

U okviru svojeg djelokruga rada Nacionalno vijeće za zaštitu na radu:

  1. prati, analizira i ocjenjuje sustav i politiku zaštite na radu i o svojim nalazima i ocjenama izvješćuje Vladu Republike Hrvatske te predlaže potrebne promjene;
  2. prati učinke primjene Zakona o zaštiti na radu, njegovih provedbenih propisa, posebnih zakona i drugih propisa kojima se u Republici Hrvatskoj štite sigurnost i zdravlje radnika te, prema potrebi, predlaže Vladi Republike Hrvatske njihove promjene, kao i njihovo usklađivanje s međunarodnim propisima;
  3. daje mišljenje na nacrte iskaza o procjeni učinaka propisa i na nacrte prijedloga propisa iz područja zaštite na radu;
  4. predlaže mjere za unapređivanje sustava zaštite na radu u Republici Hrvatskoj;
  5. sudjeluje u organiziranju obilježavanja Nacionalnog dana zaštite na radu;
  6. obavlja i druge poslove na zahtjev Vlade Republike Hrvatske.