Ovlaštenja

Ovlaštenje se izdaje na pisani zahtjev za obavljanje poslova zaštite na radu. Zahtjev za izdavanje ovlaštenja podnosi se Zavodu za unapređivanje zaštite na radu.Zahtjev mora sadržavati:

  1. popis poslova zaštite na radu iz članka 2. Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (Narodne novine, broj 112/14, 84/15) za koje se traži ovlaštenje,
  2. izvadak iz odgovarajućeg registra (sudski registar, obrtni registar),
  3. ugovore o radu stručnjaka zaštite na radu s dokazima o stručnoj spremi, radnom iskustvu i položenom ispitu za stručnjaka zaštite na radu, te dokaz o stečenim andragoškim znanjima
  4. poslovnik o postupcima, uvjetima i metodama obavljanja poslova zaštite na radu za koje se traži ovlaštenje,
  5. upravna pristojba – 35,00 kn biljega

Sukladno odredbama članka 14. Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (Narodne novine, broj 112/14, 84/15) Zavod za unapređivanje zaštite na radu vodi propisanu evidenciju ovlaštenih osoba koja se sastoji od:

a) evidencije izdanih ovlaštenja pravnim osobama,

b) evidencije izdanih ovlaštenja fizičkim osobama.

Preuzmite evidencije ovlaštenja:

    • EVIDENCIJA OVLAŠTENJA (.XLSX)

Datoteke za razmjenu podataka između različitih aplikacija:

pravne osobe (.CSV)

fizičke osobe (.CSV)

 

 

  • – Ovlaštena pravna osoba za poslove ZNR
  • – Ovlaštena fizička osoba za poslove ZNR