Prijava stručnih ispita iz ZNR

Ako ste među onima koji se pripremaju za polaganje ispita za stručnjaka za zaštitu na radu svakako provjerite svoje znanje putem kviza i pomoću pitanja i odgovora koje smo pripremili kao smjernice za savladavanje gradiva.

Pravilnikom o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita propisan je način i uvjeti polaganja stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu i koordinatora zaštite na radu. Kao prilog Pravilniku navedeno je i što sve obuhvaćaju programi za polaganje stručnih ispita.

Pristup materijalima za pripremu stručnih ispita i pristup kvizu kako biste provjerili svoje znanje možete ostvariti putem SUSTAVA E-UČENJA U PODRUČJU ZAŠTITE NA RADU koji se nalazi na sljedećoj poveznici: https://uznr.mrms.hr/kviz/

Polaganje stručnog ispita kandidat prijavljuje ministarstvu nadležnom za rad.

Prijavu stručnih ispita možete ostvariti digitalno putem e-mail adrese: prijavastrucnihispitaznr@mrops.hr te osobno ili putem pošte na adresi:

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

Prijava za polaganje stručnog ispita (Obrazac) s priloženom dokumentacijom (presliku diplome/svjedodžbe kandidata o završenom obrazovanju i izvadak iz registra Trgovačkog suda poslodavca ili obrtnog registra obrtnika kod kojeg je kandidat zaposlen) mora sadržavati sve tražene podatke u obrascu. Ukoliko je osoba koja prijavljuje stručni ispit nezaposlena ili sama plaća polaganje stručnog ispita onda nije potrebno popunjavati podatke o poslodavcu kao niti dostavljati izvadak iz sudskog ili obrtnog registra.

Literatura za ispit nije službeno propisana, ali su teme o kojima kandidati moraju pokazati zadovoljavajuće znanje sadržane u zakonima i pravilnicima. Popis po kojemu se možete pripremati odnosi se na opći dio ispita kojim se stječe kvalifikacija za poslove stručnjaka zaštite na radu I. stupnja i posebni dio koji se odnosi na stručnjaka zaštite na radu II. stupnja.

Osim dokumentacije pripremljene putem Sustava e-učenja u području zaštite na radu u nastavku su pripremljeni pdf dokumenti koji se sastoje od pitanja i odgovori iz područja zaštite na radu.

Osjećate li se spremnim za ispit?

Preuzmite i popunite obrazac, prikupite tražene dokumente i prijavite se na prethodno opisane načine.

Obrazac za prijavu stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu

Obrazac za prijavu stručnog ispita za koordinatora zaštite na radu