Godišnji odmor radnika u slučaju prekida radnog odnosa kraćeg od osam dana

Pravo na godišnji odmor je pravo koje radnik ostvaruje u skladu sa Zakonom o radu, kod svog poslodavaca i za svaku kalendarsku godinu.

Zakonom je kao izuzetak od primjene odredbe članka 77. Zakona, kojim se propisuje pravo radnika na godišnji odmor u trajanju od najmanje četiri tjedna, propisano da radnik u slučaju prestanka ugovora o radu, za tu kalendarsku godinu ostvaruje pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora (članak 78. stavak 2. Zakona).

Budući da radnik pravo na godišnji odmor ostvaruje kod svog poslodavca, ukoliko tijekom kalendarske godine dođe do prestanka ugovora o radu, odnosno promjene poslodavaca, radnik će kod svakog poslodavac ostvariti pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora.

Slijedom navedenoga, te uzimajući u obzir iznimku članaka 78. stavka 2. Zakona, mišljenja smo da u slučaju promjene poslodavaca radnik ostvaruje pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora i kod jednog i kod drugog poslodavca, bez obzira na činjenicu prekida radnog odnosa kraćeg od osam dana.