Godišnji odmor direktora

Iz odredbe članka 4. stavka 3. Zakona o radu proizlazi kako član uprave ili izvršni direktor može kao radnik u radnom odnosu obavljati određene poslove za poslodavca.

Navedene osobe mogu, ali i ne moraju imati sklopljen ugovor o radu. Ako imaju zasnovan radni odnos i sklopljen ugovor o radu tada se na njih ne primjenjuju odredbe Zakona o radu o ugovoru o radu na određeno vrijeme, prestanku ugovora o radu, otkaznom roku i otpremnini.

Slijedom navedenoga, odredbe Zakona o pravu na korištenje godišnjeg odmora, uključujući i institut prenošenja godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu, primjenjuju se i na izvršnog direktora, ukoliko isti ima sklopljen ugovor o radu s poslodavcem.