Obavljanje poslova predsjednika radničkog vijeća u punom radnom vremenu

Uvjeti za rad radničkog vijeća, koje je poslodavac dužan osigurati radničkom vijeću, propisani su odredbom članka 156. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17).

Radničko vijeće zasjeda i na drugi način obavlja svoje poslove u radno vrijeme.

Svaki član radničkog vijeća ima pravo na naknadu plaće za šest radnih sati tjedno, za rad u radničkom vijeću.

Citiranom zakonskom odredbom propisano je, nadalje, da članovi radničkog vijeća mogu jedan drugome ustupati radne sate, a ako broj raspoloživih radnih sati to dopušta, poslovi predsjednika ili člana radničkog vijeća mogu se obavljati u punom radnom vremenu.

Mišljenja smo da se način uređenja odnosa te oblik komunikacije između članova radničkog vijeća, kao i radničkog vijeća prema poslodavcu, treba temeljiti prije svega, na povjerenju i međusobnoj suradnji, kako i nalaže odredba članka 156. stavka 10. Zakona o radu, a može se urediti i poslovnikom o radu ili sporazumom sklopljenim između poslodavca i radničkog vijeća.

Naime, sukladno odredbi članka 154. Zakona o radu, radničko vijeće donosi poslovnik o svom radu, kojim uređuje način rada i djelovanja, odnose između članova radničkog vijeća, pa tako može uređivati i mogućnost ustupanja radnih sati za rad u radničkom vijeću.

Uvjeti za rad radničkog vijeća mogu se sukladno odredbi članka 156. stavka 9. Zakona, pobliže urediti i sporazumom sklopljenim između poslodavca i radničkog vijeća.