Pravo na obavješćivanje

U okviru Zakonom uređenih ovlaštenja radničkog vijeća, odredbom članka 149. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17), propisano je pravo na obavješćivanje, odnosno dužnost poslodavca da najmanje svaka tri mjeseca, obavijestiti radničko vijeće o pitanjima važnim za položaj radnika. Pored ostalog, Zakonom je propisana dužnost poslodavca da obavijesti radničko vijeće o opsegu i razlozima uvođenja prekovremenog rada.

Zakon o radu ne propisuje obvezu dostavljanja imena radnika koji su prekovremeno radili u određenom promatranom razdoblju, pa smo mišljenja da poslodavac može odrediti formu i sadržaj takvih obavijesti, ali u onoj mjeri, u kojoj stvarno ispunjava svoju obvezu prema radničkom vijeću. Primjerice, obavijest o broju i strukturi radnika koji su radili prekovremeno (prekovremeni rad zaštićenih kategorija radnika), obrazloženje o razlozima (viša sila, izvanredno povećanje posla), iznošenje načina na koji je naložen prekovremeni rad i sl.

Naime, smisao ove zakonske odredbe je u tome, da se radničko vijeće pravodobno i potpuno obavijesti o relevantnim činjenicama i okolnostima, odnosno na način koji će radničkom vijeću stvarno omogućiti da izvrši procjenu njihova utjecaja na položaj i interese radnika.