Oslobađanje od obveze dokumentiranja procjene rizika za poslove koje radnik povremeno obavlja na izdvojenom mjestu rada

Temeljem odredaba Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18) i Pravilnika o izradi procjene rizika (Narodne novine, br. 112/14 i 129/19; dalje u tekstu: Pravilnik) postoji obveza dokumentiranja procjene rizika, kao završnog koraka u postupku procjenjivanja rizika.

Međutim, odredbom članka 1. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o izradi procjene rizika (Narodne novine, br. 129/19) propisano je da poslodavac nema obvezu dokumentiranja procjene rizika za poslove koje radnik povremeno obavlja na izdvojenom mjestu rada, ako su to administrativni, uredski i slični poslovi za koje je u skladu s odredbama Pravilnika prethodno procijenjen i dokumentiran mali rizik i koje radnik redovito obavlja u prostoru poslodavca.

 U vezi s tim, podsjećamo na određene pojmove u propisima zaštite na radu:

– Izdvojeno mjesto rada je mjesto rada u kojemu radnik ugovoreni posao obavlja kod kuće ili u drugom prostoru koji nije prostor poslodavca (članak 3. stavak 1. točka 5. Zakona o zaštiti na radu),

– Administrativni, uredski i slični poslovi su pojmovi koji se koriste u Prilogu II. Pravilnika – Primjer poslova s malim rizicima.

Iz citirane dopunjene odredbe Pravilnika, proizlazi da poslodavac nema obvezu dokumentiranja procjene rizika na izdvojenom mjestu rada pod uvjetom:

  1. da se radi o obavljanju administrativnih, uredskih i sličnih poslova koje radnik redovito obavlja u prostoru poslodavca,
  2. da je za iste poslove koje radnik redovito obavlja u prostoru poslodavca procijenjen i dokumentiran mali rizik u skladu s odredbama Pravilnika

Povremeno obavljanje poslova na izdvojenom mjestu rada podrazumijeva vrijeme koje ne čini pretežiti dio radnog vremena  radnika, a takav rad karakterizira dobrovoljnost i pristanak obiju strana.

Kako bi se osigurala slična razina sigurnosno zdravstvenih zahtjeva na administrativnim, uredskim i sličnim poslovima kada ih radnik povremeno obavlja na izdvojenom mjestu rada, u odnosu na mjesto rada kod poslodavca, poslodavac će na odgovarajući način u suradnji s radnikom razmotriti mogućnosti ispunjenja sigurnosno zdravstvenih zahtjeva koji se odnose na navedene poslove i za koje je prethodno u prostoru poslodavca procijenjen mali rizik.

Pri tome treba imati u vidu da stan, kuća ili drugi prostor u kojem radnik povremeno obavlja poslove s malim rizicima za poslodavca, nije objekt namijenjen za rad već stambeni objekt ili objekt druge namjene, pa se stoga ne može zahtijevati ispunjenje svih sigurnosnih zahtjeva za mjesto rada u smislu odredaba Pravilnika o zaštiti na radu za mjesta rada.