Samoizolacija zbog COVID-19 i bolovanje

Sukladno uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo radnik, kojem je utvrđena potreba samoizolacije (jer je bio u kontaktu sa zaraženom osobom), obvezan je o potrebi samoizolacije obavijestiti izabranog liječnika opće prakse telefonski ili putem e-maila. Izabrani liječnik utvrdit će privremenu nesposobnost i izdati izvješće o privremenoj nesposobnosti/spriječenosti za rad.

Skrećemo Vam pažnju, da informacije o tome kada se naknada plaće za vrijeme samoizolacije isplaćuje na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u 100% iznosu od osnovice za naknadu plaće možete saznati putem poveznice: https://www.hzzo.hr/obavijest-osiguranicima-koronavirus/ .

Napominjemo, da je radnik obvezan sukladno članku 37. Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14, 127/17 i 98/19) najkasnije u roku od tri dana obavijestiti poslodavca o privremenoj nesposobnosti za rad i njenom očekivanom trajanju.

Skrećemo Vam pažnju, da radnik mora liječnika obavijestiti i postoji li dogovor s poslodavcem da će za vrijeme propisane mjere samoizolacije (kućne karantene) raditi od kuće jer tada liječnik neće niti „otvoriti bolovanje“, a radnik će za svoj rad od kuće primiti ugovorenu plaću od poslodavca.