Poslodavac u smislu Zakona o radu i podružnica

Odredba članka 4. stavka 2. Zakona o radu, jasno određuje tko je poslodavac u smislu toga Zakona.

Poslodavac je fizička ili pravna osoba koja zapošljava radnika, pa ako podružnica trgovačkog društva u smislu propisa o trgovačkim društvima, nema pravnu osobnost, podružnica ne može biti poslodavac u smislu Zakona o radu.

Poslodavca koji je pravna osoba, u odlučivanju o pravima i obvezama iz radnog odnosa zastupa osoba ili organ za to ovlašten statutom, društvenim ugovorom, izjavom o osnivanju ili drugim pravilima pravne osobe, a ta osoba može svoja ovlaštenja pisanom punomoći prenijeti na drugu poslovno sposobnu punoljetnu osobu.

Dakle, voditelj podružnice treba udovoljavati uvjetima propisanim Zakonom o radu, da bi mogao kao ovlaštenik poslodavca ili punomoćnik na zakonit način odlučivati o pravima i obvezama iz radnog odnosa.