Zaštita privatnosti radnika

Zakonom o radu, kao općim radnopravnim propisom je propisana zaštita privatnosti radnika. Osobni podaci radnika smiju se prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo ako je to određeno samim Zakonom o radu, nekim drugim zakonom ili ako je to potrebno radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa, odnosno u vezi s radnim odnosom, u kojem je slučaju poslodavac obavezan unaprijed pravilnikom o radu odrediti koje će podatke u tu svrhu prikupljati, obrađivati, koristiti ili dostavljati trećim osobama.

Osim navedene obveze poslodavca, Zakonom o radu je propisana obveza poslodavca da imenuje osobu koja mora uživati povjerenje radnika i koja je osim njega ovlaštena nadzirati prikupljaju li se, obrađuju, koriste i dostavljaju trećim osobama osobni podaci u skladu sa zakonom.

Poslodavac, osoba koja je ovlaštena nadzirati prikupljanje, obradu, korištenje i dostavu trećim osobama podataka, kao i svaka druga osoba koja u obavljanju svojih poslova sazna osobne podatke radnika, te podatke mora čuvati kao povjerljive.

Osim ovakvog zakonskog određenja zaštite privatnosti radnika, važno je napomenuti da je pri kolektivnom pregovaranju i ugovaranju određenih prava potrebno osobito voditi računa o posebnim propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.