Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izradi procjene rizika

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izradi procjene rizika objavljen je 31. prosinca 2019. godine u Narodnim novinama broj 129/2019, a stupa na snagu s danom 08. siječnja 2020. godine.  Pročišćeni tekst Pravilnika dostupan je na internetskoj poveznici: https://uznr.mrms.hr/wp-content/uploads/propisi2/nacionalni/znr0041.pdf