Pravo radnika na povećanu plaću

U skladu sa člankom 94. Zakona o radu, za otežane uvjete rada, prekovremeni i noćni rad te za rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi, radnik ima pravo na povećanu plaću.

Činjenica određivanja radnikovog tjednog odmora u dan koji nije nedjelja, ne utječe na radnikovo pravo na povećanu plaću za rad nedjeljom.

Pri uređenju navedenog instituta, pravo na povećanu plaću je uređeno na općenit način, odnosno koliko će iznositi uvećanje plaće, određuje se drugim izvorima prava kojima se inače uređuju plaće (ugovorom o radu, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu). Pri tome smo mišljenja da bi pravo na povećanje plaće u bilo kojem postotku bilo valjano kvantificirano te bi radnik ostvarivao povećanje u tako određenom iznosu, ali se pravo na uvećanje plaće s tih osnova ne bi moglo dodatno vezati uz izvršenje određene norme radnika. Naime, pravo na uvećanje plaće radniku pripada s osnova rada u otežanim uvjetima rada, s osnova prekovremenog rada, rada noću, nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi, a ne ispunjavanjem određene norme.