Raspored korištenja godišnjeg odmora –obveze poslodavca

Raspored korištenja godišnjeg odmora utvrđuje poslodavac u skladu s kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu, ugovorom o radu i Zakonom, a najkasnije do 30. lipnja tekuće godine. Dakle, ne postoji obveza poslodavca da obavještava radnika o rasporedu, već samo da radnika mora najmanje petnaest dana prije korištenja godišnjeg odmora, obavijestiti o trajanju godišnjeg odmora i razdoblju njegovog korištenja. Time je izbjegnuta dvostruka obveza poslodavca da o rasporedu godišnjih odmora obavještava sve radnike. Obveza je poslodavca da pri utvrđivanju rasporeda godišnjeg odmora, osim što vodi računa o organizaciji rada, uzima u obzir mogućnosti za odmor raspoložive radnicima. Međutim, valja naglasiti da konačnu odluku o tome kada će koji od radnika koristiti svoj godišnji odmor, donosi poslodavac. Iako Zakon ne propisuje formu takve obavijesti, ona bi trebala biti pisanog oblika, te bi, bez obzira na njezin naziv (rješenje, odluka, obavijest i sl.), trebala sadržavati podatke o načinu utvrđivanja trajanja godišnjeg odmora.