Plaćeni dopust -smrt bake prema ZOR-u

Zakonom o radu je odredbom članka 86. stavka 3. propisano tko se smatra članom uže obitelji u smislu ostvarivanja prava na plaćeni dopust.

Između ostalih, članom uže obitelji sukladno navedenom članku smatraju se srodnici po krvi u pravoj liniji i njihovi supružnici.

Tako se krvnim srodnicima (osobe koje potječu jedna od druge, ili imaju zajedničkog pretka, a ne potječu jedna od druge) u pravoj liniji smatraju preci (ascedenti – roditelji, bake i djedovi, pradjedovi i prabake itd.) odnosno potomci (descedenti – djeca, unučad, praunučad itd.) iste osobe.

Uređujući pravo radnika na plaćeni dopust u slučaju smrti krvnih srodnika po pravoj liniji, Zakon o radu nije uvjetovao određenim stupnjem krvnog srodstva, stoga smo mišljenja da radnik u slučaju smrti bake ostvaruje pravo na plaćeni dopust.