Sadržaj obrasca za isplatu plaće

U skladu sa člankom 9. Pravilnika o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (Narodne novine, br. 32/15 i 35/17), kojim je propisano da su obrasci obračuna isplaćene plaće, neisplaćene plaće, odnosno naknade plaće, isplaćene otpremnine i neisplaćene otpremnine sastavni dio Pravilnika, proizlazi njihova obvezatna primjena. Poslodavci su svoje obračunske isprave bili dužni uskladiti s odredbama Pravilnika najkasnije do 1. srpnja 2015. godine, pri čemu se navedeni obrasci mogu prilagoditi, odnosno proširiti sadržajem podataka koje oni vode. Pri tome se mora voditi računa da takvi obračuni po svom sadržaju, strukturi i obliku odgovaraju obrascima koji su otisnuti u prilogu Pravilnika.

U pogledu točke 4. obrasca IP1 napominjemo da se ta točka može podijeliti na dvije rubrike; jednu u koju će se unijeti zbrojeni iznos oporezivih primitaka i drugu u koju će se unijeti zbrojeni iznos neoporezivih primitaka. Isto vrijedi i za točku 5. obrasca NP1.

Podaci o satima neopravdanog izostanka radnika sadržajno nisu dio obračuna isplaćene plaće već samo obračuna neisplaćene plaće. To stoga što kod takve vrste izostanka, radnik u određenom razdoblju nije obavljao ugovorene poslove, pa poslodavac može za isto radniku isplatiti plaću kao da do neopravdanog izostanka nije došlo ili mu za isto ne isplatiti dio plaće. Ukoliko je izostanak priznao kao radnikov rad, iskazat će ga samo u okviru isplaćene plaće. U situaciji kada mu neće priznati izostanak s posla, poslodavac navedeno može obračunati na dva načina: može radniku izdati dva obračuna (obračun neisplaćene plaće i obračun isplaćene plaće) ili može na obračunu isplaćene plaće staviti napomenu da za neopravdane izostanke radnik ne ostvaruje plaću.

Na obrascu IO1 pod točkom 8. obvezno se unose podaci o naznaci primatelja, IBAN računu i pozivu na broj odobrenja.