Naknada plaće članu radničkog vijeća

Sukladno odredbi članka 156. Zakona o radu za rad u radničkom vijeću svaki član ima pravo na naknadu plaće za šest radnih sati tjedno. Odnos radničkog vijeća i poslodavca temelji se na povjerenju i međusobnoj suradnji.

Slijedom navedenog, mišljenja smo kako poslodavac ne bi imao pravo tražiti od radnika člana radničkog vijeća da dokazuje obavljanje rada za potrebe istog, budući pravo na naknadu plaće članovima radničkog vijeća predstavlja samu zakonsku obvezu poslodavca.

Također, uslijed temeljnog ovlaštenja radničkog vijeća da štiti i promiče interese radnika zaposlenih kod određenog poslodavca, savjetovanjem, suodlučivanjem ili pregovorima s poslodavcem ili od njega opunomoćenom osobom, o pitanjima važnima za položaj radnika, spomenuto dokazivanje člana radničkog vijeća poslodavcu obavljanja rada za potrebe radničkog vijeća, predstavljalo bi povredu općeg načela obveznog prava o ravnopravnosti sudionika.