OiRA: Internetska interaktivna procjena rizika

Rizici povezani sa sigurnošću i zdravljem radnika postoje, ali dostupna su i jednostavna, te besplatna rješenja za njihovu procjenu i sprječavanje. Jedno od takvih rješenja koja su praktična pomoć mikro i malih poduzećima za upravljanje rizicima na mjestima rada su OiRA alati, koje je osmislila Europska unija, izgradile su ih zemlje članice i dostupni su svima.

OiRA (Online Interactiv Risk Assessment – Internetska interaktivna procjena rizika) je internetska platforma na kojoj poduzetnici mogu pronaći besplatne internetske interaktivne alate koji im mogu pomoći u upravljanju rizicima povezanim sa sigurnošću i zdravljem radnika. OiRA alati su prilagođeni brojnim sektorima i državama članicama EU, te omogućuju poduzećima poduzimanje ključnih koraka za sprječavanje nezgoda i nesreća, te profesionalnih bolesti i bolesti povezanih s radom.

OiRA alati dostupni su na više jezika i obuhvaćaju najrazličitije sektore i djelatnosti, primjerice, frizersku djelatnost, obavljanje uredskih poslova, prometni sektor itd., a neprestano članice OiRA zajednice izrađuje nove internetske interaktivne alate za procjenu rizika. OiRA alati su jednostavni za upotrebu, korisnici se vode korak po korak kroz postupak procjene rizika, a alatom se izrađuje i plan mjere koje valja poduzeti kako bi se riješile utvrđene poteškoće.

Temeljem čl. 5. st. 2. Pravilnika o izradi procjene rizika (NN, br. 112/14 i 129/19) za procjenjivanje i dokumentiranje procjene rizika mogu se koristiti i interaktivni internetski alati  (OiRA) koji se odnose na poslove u određenim zanimanjima ili djelatnostima, kada su za pojedine poslove ti alati stavljeni na korištenje putem mrežne stranice ministarstva nadležnog za rad.

 Na mrežnoj platformi OiRA dostupni su sljedeći alati na Hrvatskome jeziku:

Za dobro upravljanje zaštitom na radu od osobite je važnosti u izradu procjene rizika uključiti radnike, što je i obveza poslodavaca sukladno Zakonu u zaštiti na radu (poveznica: https://uznr.mrms.hr/wp-content/uploads/propisi2/nacionalni/znr001.pdf) i Pravilniku o izradi procjene rizika (https://uznr.mrms.hr/wp-content/uploads/propisi2/nacionalni/znr0041.pdf).

 

Šumski radnik

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/sumski-radnik-rukovatelj-pilom/sumski-radnik-rukovatelj-pilom)

OiRA alat za šumske radnike – rukovatelje pilom omogućuje izradu procjene rizika za ovu zanimanje, a namijenjen je mikro i malim poslodavcima. Omogućuje da šumski radnici – rukovatelji pilom i poslodavci na jednostavan način prepoznaju rizike, poduzmu mjere za njihovo uklanjanje, sprječavanje i smanjivanje, te rade na siguran način i čuvaju svoje zdravlje i radnu sposobnost. Ovaj OiRA alat sadržava tri modula koja vode kroz procjenu rizika: organiziranje i provođenje zaštite na radu, radni prostor te poslovi, a modul o prilagođenim rizicima omogućuje svakom poslodavcu da proanalizira specifičnu opasnost, štetnost ili napor koji je sam uočio.

Pekar

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/pekar/pekar)

Cilj zaštite na radu je sprječavanje rizika, ozljeda na radu, profesionalnih bolesti, bolesti u vezi s radom te ostalih materijalnih i nematerijalnih šteta na radu i u vezi s radom. OiRA alat za pekare omogućuje izradu procjene rizika, temeljem koje se poduzimaju mjere za njihovo uklanjanje ili smanjivanje. Sadržava tri modula koja vode kroz procjenu rizika u pekarnicama: organiziranje i provođenje zaštite na radu, radni prostor te poslovi, a modul o prilagođenim rizicima omogućuje svakom poslodavcu da proanalizira specifičnu opasnost, štetnost ili napor koji je sam uočio.

Pediker

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/pediker/pediker)

Pedikeri su na mjestima rada izloženi brojnim rizicima povezanima s radom kao što su nepravilni radni položaji, biološke i kemijske štetnosti, rad sa zahtjevnim strankama i drugo. OiRA alat za pedikere omogućuje izradu procjene rizika za ovo zanimanje, te učinkovito upravljanje njima. Sadržava tri modula koja vode kroz procjenu rizika u pedikerskim salonima: organiziranje i provođenje zaštite na radu, radni prostor te poslovi, a modul o prilagođenim rizicima omogućuje svakom poslodavcu da proanalizira specifičnu opasnost, štetnost ili napor koji je sam uočio.

Cvjećar

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/cvjecar/cvjecar)

OiRA alat za cvjećare omogućuje izradu procjene rizika za ovo zanimanje. Njegova svrha je da cvjećari na jednostavan način prepoznaju i procijene rizike, te osmisle i primijene mjere za njihovo sprječavanje i smanjivanje na najmanju moguću mjeru. Alat sadržava tri modula koja vode kroz procjenu rizika u cvjećarnicama: organiziranje i provođenje zaštite na radu, radni prostor te poslovi, a modul o prilagođenim rizicima omogućuje svakom poslodavcu da proanalizira specifičnu opasnost, štetnost ili napor koji je sam uočio.

Autolimar

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/autolimar/autolimar)

OiRA alat za autolimare omogućuje izradu procjene rizika za ovo zanimanje, a ujedno na jednostavan način poučava poslodavce i radnike o provođenju učinkovitih mjera u postizanju sigurnosti na poslu i zaštiti zdravlja radnika. Alat sadržava tri modula koja vode kroz procjenu rizika u autolimarskim radionicama: organiziranje i provođenje zaštite na radu, radni prostor te poslovi, a modul o prilagođenim rizicima omogućuje svakom poslodavcu da proanalizira specifičnu opasnost, štetnost ili napor koji je sam uočio.

Autolakirer

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/autolakirer/autolakirer)

OiRA alat za autolakirere omogućuje izradu procjene rizika za ovo zanimanje. Uz to, edukativna je pomoć poslodavcima i autolakirerima u prepoznavanju rizika u ovom zanimanju i njihovu preveniranju. Alat sadržava tri modula koja vode kroz procjenu rizika u autolakirerskim radionicama: organiziranje i provođenje zaštite na radu, radni prostor te poslovi, a modul o prilagođenim rizicima omogućuje svakom poslodavcu da proanalizira specifičnu opasnost, štetnost ili napor koji je sam uočio.

COVID-19

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/covid-19/covid-19)

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) izradila je novi OiRA alat kao predložak za ocjenu stanja i primjenu mjera u okolnostima pandemije COVID-19.

Vodič za ocjenu stanja i primjenu mjera u okolnostima pandemije COVID – 19 nije zamjena za procjenu rizika u zdravstvenim ustanovama u kojima se pruža medicinska skrb osobama zaraženim virusom SARS-CoV-2.

Vodič iz ovog alata može biti prilog uz procjenu rizika koju je poslodavac obvezan izraditi u skladu s odredbom članka 18. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18) i u skladu s odredbama Pravilnika o izradi procjene rizika (Narodne novine, br. 112/14 i 129/19).

Mišljenje u vezi revidiranja procjene rizika zbog pandemije COVID-19 dostupno je na: https://uznr.mrms.hr/revidiranje-procjene-rizika-u-okolnostima-epidemije-koronavirusa/

Kozmetičari

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/kozmeticari/kozmeticarka-1)

Radnici u kozmetičkom salonu izloženi su brojnim rizicima povezanima s radom kao što su nepravilni radni položaji, ponavljajući pokreti, biološke štetnosti (mogućnost zaraze od klijenata), kemijske štetnosti, rad sa zahtjevnim strankama i drugo. Ovaj alat namijenjen je kozmetičarima kako bi na jednostavan način prepoznali i procijenili rizike, te osmislili i primijenili mjere za sprečavanje i smanjivanje rizika.

Njegovatelji starijih osoba

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/njegovatelji-starijih/njegovatelji-starijih)

OiRA alat za njegovatelje starijih osoba omogućava izradu procjene rizika za poslove njegovatelja u manjim organizacijskim jedinicama u kojima sve poslove obavljaju njegovatelji. Alat se sastoji od pet modula koji uključuju organizaciju i provođenje zaštite na radu, informacije o uvjetima rada, poslove njege starijih osoba, njegu kože te ostale izvore opasnosti, štetnosti i napora. Putem OiRA alata se poslodavci i radnici mogu informirati o rizicima kojima su izloženi u radu i o prijedlozima za njihovo otklanjanje ili smanjivanje.

Njegovatelji djece – Dadilje

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/njegovatelji-djece/njegovatelji-djece-m1)

Pri radu s djecom njegovatelji su izloženi različitim rizicima povezanim s radom poput bioloških štetnosti (visoki rizici od infektivnih bolesti), kemijskih štetnosti prilikom uporabe sredstava za dezinfekciju i čišćenje prostora, statodinamičkih napora (ponavljajući pokreti, prenošenje tereta) i psihofizioloških napora (povećana odgovornost za zdravlje i boljitak djece). OiRA alat za njegovatelje djece – dadilje pomaže u prepoznavanju i procjeni rizika povezanih s radom, te daje smjernice za njihovu eliminaciju ili smanjivanje na najmanju moguću razinu.

Frizeri

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/frizerski-salon/frizerski-salon-1)

Alat priprema poslodavce i radnike za procjenu rizika, pomaže u prepoznavanju rizika i izradi plana mjera za prevenciju mogućih opasnosti i zaštitu zdravlja radnika. Sastoji se od pet modula koji uključuju organizaciju i provođenje zaštite na radu, informacije o uvjetima rada, frizerske poslove, njegu kože i dr. Također navedene su i mjere zaštite od požara. Ako osim rizika navedenih u samom alatu postoji još izvora opasnosti, štetnosti i napora, oni se mogu dodati. Završno izvješće može se pohraniti i ispisati kao dokument procjene rizika, jednako kao i plan mjera ako su potrebne. Izradili smo upute, koje vas uz informacije i savjete vode korak po korak kroz postupak procjene rizika pomoću OiRA alata za frizere, od same registracije do kreiranja dokumenta procjene rizika, njegova ispisa i ažuriranja same procjene. Upute možete preuzeti OVDJE.

Video sa Uputama za korištenje OiRA alata možete preuzeti OVDJE.