OiRA: Internetska interaktivna procjena rizika

Rizici povezani sa sigurnošću i zdravljem radnika postoje, ali dostupna su i jednostavna, te besplatna rješenja za njihovu procjenu i sprječavanje. Jedno od takvih rješenja koja su praktična pomoć mikro i malih poduzećima za upravljanje rizicima na mjestima rada su OiRA alati, koje je osmislila Europska unija, izgradile su ih zemlje članice i dostupni su svima.

OiRA (Online Interactiv Risk Assessment – Internetska interaktivna procjena rizika) je internetska platforma na kojoj poduzetnici mogu pronaći besplatne internetske interaktivne alate koji im mogu pomoći u upravljanju rizicima povezanim sa sigurnošću i zdravljem radnika. OiRA alati su prilagođeni brojnim sektorima i državama članicama EU, te omogućuju poduzećima poduzimanje ključnih koraka za sprječavanje nezgoda i nesreća, te profesionalnih bolesti i bolesti povezanih s radom.

OiRA alati dostupni su na više jezika i obuhvaćaju najrazličitije sektore i djelatnosti, primjerice, frizersku djelatnost, obavljanje uredskih poslova, prometni sektor itd., a neprestano članice OiRA zajednice izrađuje nove internetske interaktivne alate za procjenu rizika. OiRA alati su jednostavni za upotrebu, korisnici se vode korak po korak kroz postupak procjene rizika, a alatom se izrađuje i plan mjere koje valja poduzeti kako bi se riješile utvrđene poteškoće.

Temeljem čl. 5. st. 2. Pravilnika o izradi procjene rizika (NN, br. 112/14 i 129/19) za procjenjivanje i dokumentiranje procjene rizika mogu se koristiti i interaktivni internetski alati  (OiRA) koji se odnose na poslove u određenim zanimanjima ili djelatnostima, kada su za pojedine poslove ti alati stavljeni na korištenje putem mrežne stranice ministarstva nadležnog za rad.

 Na mrežnoj platformi OiRA dostupni su sljedeći alati na Hrvatskome jeziku:

COVID-19

COVID-19

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/covid-19/covid-19)

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) izradila je novi OiRA alat kao predložak za ocjenu stanja i primjenu mjera u okolnostima pandemije COVID-19.

Vodič za ocjenu stanja i primjenu mjera u okolnostima pandemije COVID – 19 nije zamjena za procjenu rizika u zdravstvenim ustanovama u kojima se pruža medicinska skrb osobama zaraženim virusom SARS-CoV-2.

Vodič iz ovog alata može biti prilog uz procjenu rizika koju je poslodavac obvezan izraditi u skladu s odredbom članka 18. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14, 118/14, 94/18 i 96/18) i u skladu s odredbama Pravilnika o izradi procjene rizika (Narodne novine, br. 112/14 i 129/19).

Mišljenje u vezi revidiranja procjene rizika zbog pandemije COVID-19 dostupno je na: http://uznr.mrms.hr/revidiranje-procjene-rizika-u-okolnostima-epidemije-koronavirusa/

kozmetičari

Kozmetičari

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/kozmeticari/kozmeticarka-1)

Radnici u kozmetičkom salonu izloženi su brojnim rizicima povezanima s radom kao što su nepravilni radni položaji, ponavljajući pokreti, biološke štetnosti (mogućnost zaraze od klijenata), kemijske štetnosti, rad sa zahtjevnim strankama i drugo. Ovaj alat namijenjen je kozmetičarima kako bi na jednostavan način prepoznali i procijenili rizike, te osmislili i primijenili mjere za sprečavanje i smanjivanje rizika.

kozmetičari

Njegovatelji starijih osoba

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/njegovatelji-starijih/njegovatelji-starijih)

OiRA alat za njegovatelje starijih osoba omogućava izradu procjene rizika za poslove njegovatelja u manjim organizacijskim jedinicama u kojima sve poslove obavljaju njegovatelji. Alat se sastoji od pet modula koji uključuju organizaciju i provođenje zaštite na radu, informacije o uvjetima rada, poslove njege starijih osoba, njegu kože te ostale izvore opasnosti, štetnosti i napora. Putem OiRA alata se poslodavci i radnici mogu informirati o rizicima kojima su izloženi u radu i o prijedlozima za njihovo otklanjanje ili smanjivanje.

kozmetičari

Njegovatelji djece – Dadilje

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/njegovatelji-djece/njegovatelji-djece-m1)

Pri radu s djecom njegovatelji su izloženi različitim rizicima povezanim s radom poput bioloških štetnosti (visoki rizici od infektivnih bolesti), kemijskih štetnosti prilikom uporabe sredstava za dezinfekciju i čišćenje prostora, statodinamičkih napora (ponavljajući pokreti, prenošenje tereta) i psihofizioloških napora (povećana odgovornost za zdravlje i boljitak djece). OiRA alat za njegovatelje djece – dadilje pomaže u prepoznavanju i procjeni rizika povezanih s radom, te daje smjernice za njihovu eliminaciju ili smanjivanje na najmanju moguću razinu.

kozmetičari

Frizeri

(https://oiraproject.eu/oira-tools/hr/frizerski-salon/frizerski-salon-1)

Alat priprema poslodavce i radnike za procjenu rizika, pomaže u prepoznavanju rizika i izradi plana mjera za prevenciju mogućih opasnosti i zaštitu zdravlja radnika. Sastoji se od pet modula koji uključuju organizaciju i provođenje zaštite na radu, informacije o uvjetima rada, frizerske poslove, njegu kože i dr. Također navedene su i mjere zaštite od požara. Ako osim rizika navedenih u samom alatu postoji još izvora opasnosti, štetnosti i napora, oni se mogu dodati. Završno izvješće može se pohraniti i ispisati kao dokument procjene rizika, jednako kao i plan mjera ako su potrebne. Izradili smo upute, koje vas uz informacije i savjete vode korak po korak kroz postupak procjene rizika pomoću OiRA alata za frizere, od same registracije do kreiranja dokumenta procjene rizika, njegova ispisa i ažuriranja same procjene. Upute možete preuzeti OVDJE.

Video sa Uputama za korištenje OiRA alata možete preuzeti OVDJE.