Revidiranje procjene rizika u okolnostima epidemije koronavirusa

Na stranicama Hrvatskog zavoda javno zdravstvo dostupne su preporuke o protuepidemijskim mjerama koje se primjenjuju u trenutnoj situaciji epidemije bolesti COVID -19, uključujući i preporuke za pojedine grane djelatnosti.

Napominjemo da prema točci V.a Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (Narodne novine, br. 51/20, 54/20, 55/20, 56/20 i 59/20), o načinu provođenja općih protuepidemijskih mjera i posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, poslodavci nisu obvezni voditi dokumentaciju koja je propisana u području zaštite na radu.

(Odluka o izmjeni i dopuni navedene Odluke – Narodne novine, br. 59/20, dostupna je na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_05_59_1195.html)

Neovisno o navedenom, mišljenja smo da je poželjno revidirati procjenu rizika kod onih poslodavca koji su zbog pandemije imali prekide u poslovanju i procesima rada (određeni poremećaji u procesima rada) pa je to uzrokovalo određene promjene i sl. koje zahtijevaju dodatne mjere osim općih protuepidemijskih mjera, na tragu HUP-ove preporuke povratka na posao (https://www.hup.hr/EasyEdit/UserFiles/anita-dzapo/admira/preporuke-za-tvrtke-kod-povratka-na-posao-hdmr-i-hup-koordinacija-znr.pdf).