Darko Jelača, dobitnik priznanja za unapređivanje zaštite na radu (2024.)

Darka Jelaču za dodjelu priznanja za unapređivanje zaštite na radu nominiralo je Europsko društvo inženjera sigurnosti. Diplomirao je na Visokoj školi za sigurnost na radu u Zagrebu 2003. godine i ukupno ima 27 godina radnog staža od čega 20 godina na poslovima zaštite na radu. Ujedno je 2010. godine imenovan stalnim sudskim vještakom Županijskog suda u Velikoj Gorici, a od 2014. godine radi u HEP-Toplinarstvu d.o.o. gdje je u suradnji s HEP Akademijom izradio program osposobljavanja za provedbu mjera zaštite na radu za poslodavca, njegove ovlaštenike i povjerenike radnika. Značajan je njegov doprinos u promicanju značaja i koristi primjene međunarodnih normi iz područja zaštite na radu o čemu je proveo i brojna znanstvena istraživanja, a sudjelovao je kao predavač na temu zaštite na radu na brojnim stručnim i znanstvenim međunarodnim i nacionalnim skupovima i konferencijama.