Dopunski rad kod rada u nepunom radnom vremenu za više poslodavaca

Na temelju odredbe članka 62. stavak 3. Zakona o radu (Narodne novine, br. 93/14 i 127/17), radnik koji radi kod više poslodavaca nepuno radno vrijeme na način da mu ukupno trajanje radnog vremena iznosi najviše 40 sati tjedno, može sklopiti ugovor o radu s drugim poslodavcem, i to u najdužem trajanju do osam sati tjedno, odnosno sto osamdeset sati godišnje, ali samo ako su poslodavci s kojima radnik već ima sklopljene ugovore o radu za takav rad dali pisanu suglasnost.

U skladu s navedenim, ne postoji zakonska mogućnost da dopunski rad bude ugovoren sa istim poslodavcem. Rad preko ugovorenog nepunog radnog vremena za istog poslodavca predstavljao bi prekovremeni rad.