Dostava statističkih podataka o privremenom obavljanju poslova

Da bi agencija za privremeno zapošljavanje (dalje: agencija)  mogla obavljati poslove ustupanja radnika, mora biti registrirana prema posebnom propisu i upisana u evidenciju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (dalje: Ministarstvo).

Nakon upisa u evidenciju Ministarstva, sukladno Pravilniku o sadržaju, načinu i roku dostave statističkih podataka o privremenom obavljanju poslova (Narodne novine, broj 98/18) agencija je dužna Ministarstvu dostavljati statističke podatke o ustupljenim radnicima u elektroničkom obliku, i to putem Aplikacije za privremeno zapošljavanje (dalje: Aplikacija) koja je dostupna na mrežnim stranicama Ministarstva i u kojoj se agencija mora registrirati.

Registracija u Aplikaciji vrši se putem e-mail adrese i lozinke koju korisnik sam kreira. Agencija treba zaključati unos podataka o ustupljenim radnicima nakon što izvrši upis svih ustupanja ili sa stanjem 0 (nula) ako nije imala ustupanja. Nakon unosa i zaključavanja podataka na mail dolazi potvrda o ispunjavanju obveze. Posebne potvrde ne izdajemo.

Statistički podaci se dostavljaju do kraja siječnja za prethodnu godinu, a obveza dostavljanja postoji sve dok je agencija registrirana za obavljanje djelatnosti ustupanja radnika. Ministarstvo će agenciju brisati iz svoje evidencije ako agencija dostavi dokaz o promjeni predmeta poslovanja, odnosno nakon brisanja agencije iz sudskog registra.