Evidencija kolektivnog ugovora

Kolektivni ugovor proizvodi pravne učinke kada se stranke sporazume o njegovom sadržaju te isti potpišu, a primjenjuje se kako je ugovoreno samim kolektivnim ugovorom.

Člankom 201. Zakona o radu (NN br. 93/14, 127/17, 98/19, 151/22) određena je obveza dostave kolektivnog ugovora radi evidentiranja nadležnom tijelu, ali ne propisuje da bi takva dostava utjecala na važenje kolektivnog ugovora.

Također, nadležno upravno tijelo nije ovlašteno odbiti evidenciju kolektivnog ugovora koji je dostavljen protekom roka određenog člankom 3. Pravilnika o postupku dostave i načinu vođenja evidencije kolektivnih ugovora (Narodne novine, br. 32/15 i 13/2099 budući se ne radi o roku u kojem se kolektivni ugovor može ili mora evidentirati.

Nadležno tijelo ovlašteno je samo za vođenje evidencije u koju upisuje propisane podatke i nije ovlašteno ulaziti u sadržaj samog ugovora ili tumačiti njegovu valjanost.