Izračun trajanja godišnjeg odmora

Radnik za svaku kalendarsku godinu ostvaruje pravo na godišnji odmor u trajanju od četiri tjedna. To je minimum propisan odredbama Zakona o radu, no poslodavac može priznati i više ukoliko je tako propisano kolektivnim ugovorom, sporazumom između radničkog vijeća i poslodavaca, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu

No, broj dana godišnjih odmora (bilo „punog“ bilo razmjernog) radniku se utvrđuje brojem radnih dana ovisno o radnikovom tjednom rasporedu radnog vremena.

Primjerice navodimo da ukoliko radnik radi u petodnevnom tjednu, četiri tjedna godišnjeg odmora, iznosit će dvadeset dana godišnjeg odmora, dok za radnika koji radi u šestodnevnom tjednu, četiri tjedna godišnjeg odmora iznosit će dvadeset i četiri dana godišnjeg odmora.

Nadalje, radnik koji nije ispunio uvjet na stjecanje prava na „puni“ godišnji odmor kako je opisano, ima pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora, koji se utvrđuje u trajanju od 1/12 ukupnog broja dana godišnjeg odmora koji bi mu pripadao, za svaki mjesec trajanja radnog odnosa.

Isto tako navodimo da odredba članaka 78. stavaka 2. Zakona propisuje da radniku kojem prestaje radni odnos za tu kalendarsku godinu ostvaruje pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora.

Slijedom navedenoga, ukoliko je radnik tijekom 2015. godine imao prekid radnog odnosa, iskoristio godišnji odmor za odrađeno razdoblje, te se ponovno kod istog poslodavca zapošljava u svibnju 2015. godine, a očekivani prestanak radnog odnosa mu je u veljači 2016. godine, takav radnik će ostvariti razmjerni dio godišnjeg odmora za 2015. godinu u trajanju od 7/12 ukupnog broja dana godišnjeg odmora koji bi mu pripadao.

Ukoliko je godišnji odmor kod tog poslodavca utvrđen u trajanju 24 dana, metodom izračuna razmjernog dijela godišnjeg odmora dolazi se do broja 14 dana godišnjeg odmora za 2015. godinu, na način da se 7 mjeseci rada koje je radnik ostvario u određenoj kalendarskoj godini pomnoži sa ukupnim brojem dana (24 dana) godišnjeg odmora, te se dobiveni iznos podijeli sa dvanaest mjeseci.

Na isti način, dobije se izračun broja dana za 2016. godinu, pri čemu se prilikom izračuna uzima dva mjeseca rada koje će radnik ostvariti u toj kalendarskoj godini kod tog poslodavaca, te se dolazi do broja 2 dana godišnjeg odmora za 2016. godinu.