Javni poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja i nagrade za promicanje zaštite na radu


Na temelju članka 3. Pravilnika o priznanjima i nagradi za promicanje zaštite na radu (“Narodne novine”, broj 1/11), Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, raspisuje

JAVNI POZIV

za podnošenje prijedloga za dodjelu

PRIZNANJA I NAGRADE ZA PROMICANJE ZAŠTITE NA RADU

I.

Predmet javnog poziva je dodjela priznanja i nagrade za promicanje zaštite na radu.

Za promicanja zaštite na radu se dodjeljuju:

– priznanja

– nagrada za životno djelo.

Priznanja i nagrada za životno djelo se dodjeljuju za ostvarene značajne rezultate i postignuća u zaštiti na radu te unaprjeđenje zaštite na radu s ciljem smanjenja broja i intenziteta ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti u svezi s radom.

II.

 Priznanja se dodjeljuju osobama koje su:

– ostvarile postignuća koja su unaprijedila zaštitu na radu,

– iskazale kreativnost, radišnost, predanost i upornost u realizaciji postignuća i

– bile radno aktivne u zaštiti na radu najmanje 10 godina.

Nagrada za životno djelo se dodjeljuje osobi koja je:

– ostvarila postignuće koje je unaprijedilo zaštitu na radu,

– iskazala kreativnost, radišnost, predanost i upornost u realizaciji postignuća i

– bila radno aktivna u zaštiti na radu najmanje 20 godina.

Postignuće na kojemu se temelji prijedlog za nagradu za životno djelo, mora utjecati na unaprjeđenje zaštite na radu u Republici Hrvatskoj.

III.

Prijedlog za dodjelu priznanja i nagrade za životno djelo mogu podnijeti pravne i fizičke osobe.

Kandidat/kinja za dodjelu nagrade i priznanja može biti  fizička osoba.

Prijedlog za dodjelu priznanja i nagrade mora sadržavati:

– osobne podatke kandidata/kinje,

– kratak opis prijedloga za dodjelu priznanja ili nagrade, s mjerljivim pokazateljima

doprinosa zaštiti na radu (najviše četiri kartice teksta),

– vrstu priznanja ili nagrade s obrazloženjem,

– podatke o predlagatelju.

Prijedlog može sadržavati i druge priloge, kao što su popis ostalih dostignuća kandidata/kinja na području zaštite na radu, mišljenja nezavisnih stručnjaka o doprinosu kandidata/kinje predloženog za dodjelu priznanja ili nagrade i slično.

O dodjeli priznanja i nagrade za životno djelo odlučuje povjerenstvo koje imenuje ministar nadležan za zaštitu na radu.

Priznanja i nagrada će se dodijeliti u prigodi Nacionalnog dana zaštite na radu, 28. travnja 2017. godine.

Prijedlozi se dostavljaju Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, 10000 Zagreb,  Ulica grada Vukovara 78, u zatvorenoj omotnici s naznakom:

  • “Prijedlog za dodjelu priznanja za promicanje zaštite na radu” odnosno
  • “Prijedlog za dodjelu nagrade za životno djelo za promicanje zaštite na radu”

IV.

Rok za podnošenje prijedloga je 18. ožujka 2017. godine.

Nepotpuni prijedlozi i prijedlozi podnijeti nakon isteka roka neće se razmatrati.

 

Ministarstvo rada i

mirovinskoga sustava

 

 KLASA:          060-02/17-01/01

URBROJ:       524-03-02-01/1-17-1

Zagreb,           4. siječnja 2017.

 

PREUZMITE