MINIMALNA PLAĆA IZ PROŠIRENOG KOLEKTIVNOG UGOVORA I.

Minimalna plaća najniži je mjesečni iznos brutoplaće koja se radniku isplaćuje za rad u punom radnom vremenu. Člankom 3. stavkom 2. Zakona propisano je kako se minimalnom plaćom smatra i najmanji iznos mjesečne brutoplaće prema složenosti poslova za puno radno vrijeme ugovoren kolektivnim ugovorom čija je primjena proširena sukladno općem propisu o radu.

Slijedom navedenog, ukoliko je kolektivnim ugovorom čija je primjena proširena sukladno općem propisu o radu ugovoren najmanji iznos mjesečne brutoplaće prema složenosti poslova za puno radno vrijeme koji je veći od minimalne plaće iz Uredbe, poslodavac je dužan za takvo radno mjesto isplatiti plaću u tako ugovorenom iznosu, inače odgovara za prekršaj.

Poslodavca koji nije isplatio plaću prema složenosti poslova za puno radno vrijeme ugovorenu kolektivnim ugovorom čija je primjena proširena može se prijaviti Državnom inspektoratu, a prijava se može podnijeti putem obrasca dostupnog na:

https://dirh.gov.hr/podnosenje-prijava/83