Mišljenje MRMS o Pravilniku o obavljanju poslova zaštite na radu

Vezano uz upit Hrvatske udruge poslodavaca upućen Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava, kojim je HUP zatražio tumačenje odredbe čl. 8. st. 2. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu (Narodne novine, br. 112/14., 43/15., 72/15. i 140/15.; u nastavku: Pravilnik), a u vezi s odredbom čl. 1. Pravilnika o izmjenama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu (Narodne novine, br. 140/15.), Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava dalo je sljedeće Mišljenje:

Iz odredbe čl. 8. st. 2. Pravilnika posve je razvidno da se iznimka, u odnosu na odredbu st. 1. istog članka, odnosi na okolnosti „ako kod poslodavca najmanje 80 posto radnika obavlja isključivo poslove s malim rizicima“, a da je ista kategorija poslodavaca utvrđena u čl. 8. st. 1. Pravilnika (koji zapošljava od 250 do uključivo 499 radnika) zastupljena i u odredbi čl. 8. st. 2. Pravilnika.

Naime, prethodno navedeno potvrđuju riječi iz st. 2.: „a na svakih sljedećih 2000 radnika“, iz kojih nedvojbeno proizlazi da se ukupan broj stručnjaka zaštite na radu utvrđuje tako da se svakih sljedećih 2000 radnika pribraja broju od 499 radnika, kao gornjoj granici broja radnika iz čl. 8. st. 1. Pravilnika.

Tako će, prema Vašim primjerima, poslodavci kod kojih najmanje 80 posto radnika obavlja isključivo poslove s malim rizicima, morati osigurati sljedeći broj stručnjaka zaštite na radu:

  • Poslodavac koji zapošljava 280 radnika; najmanje jedan stručnjak zaštite na radu II. stupnja,
  • Poslodavac koji zapošljava 750 radnika; najmanje dva stručnjaka zaštite na radu II. stupnja,
  • Poslodavac koji zapošljava 3400 radnika; najmanje tri stručnjaka zaštite na radu II. stupnja.