Neplaćeni dopust (doprinosi i staž)

Zakonom o radu (Narodne novine, br. 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22) niti Zakonom o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, br. 157/13, 33/15, 120/16, 18/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18, 115/18, 102/19, 84/21, 119/22) nije regulirana uplata doprinosa, jer tu materiju uređuju propisi iz nadležnosti Ministarstva financija (Pravilnik o doprinosima i Zakon o doprinosima).

U pogledu mjerodavnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike napominjemo slijedeće.

Za vrijeme korištenja prava na neplaćeni dopust, sukladno članku 87. Zakona o radu, ne prekida se radni odnos, već isti miruje, neovisno o tome je li poslodavac, sukladno mogućnostima koje propisuju posebni propisi o obveznim doprinosima i obveznim osiguranjima, izvršio odjavu radnika iz obveznog mirovinskog i zdravstvenog osiguranja ili to nije učinio. Jednako tako, radni odnos se ne prekida tijekom mirovanja niti kada je poslodavac odjavio radnika iz sustava mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, a radnik koristio institut produženog mirovinskog osiguranja.

S time u vezi, Zakon o mirovinskom osiguranju propisuje obvezu osiguranja u slučaju zaposlenja (osiguranje po osnovi radnog odnosa), ali predviđa i mogućnost produženog osiguranja.